El Consell Comarcal del Vallès Oriental presenta els debats sobre habitatge i fa balanç del servei de l'Oficina Comarcal d'Habitatge

Dimarts, 31 d'octubre de 2017 a les 17:36

Aquest dimarts al matí s'han presentat en roda de premsa a l'Ajuntament de Montmeló les dues jornades gratuïtes de debats sobre habitatge que ha organitzat el Consell Comarcal del Vallès Oriental pels dies 9 i 23 de novembre. Tal com ha explicat el president del Consell Comarcal, David Ricart, les jornades donen continuïtat a la tasca feta en matèria d'habitatge des del consell durant els darrers 10 anys i ha afirmat que «s'ha fet molta feina però durant aquest mandat una de les prioritats de l'equip de govern ha estat donar una millor resposta a les necessitats de la població de la comarca en matèria d'habitatge».

D'aquesta manera, s'ha destacat la feina de l'Oficina Comarcal d'Habitatge integral, que es va posar en marxa el 2016 i també dels convenis signats amb municipis com Montmeló. Justament l'alcalde de Montmeló, Antoni Guil, ha dit que «estem fent una molt bona feina de coordinació i ho demostren les xifres». Guil ha explicat també que des de l'ajuntament estan posant en marxa una ordenança per aplicar una taxa a tots els habitatges buits del municipi que tingui un ús anòmal.

Per últim, la consellera comarcal d'Habitatge, Dolors Castellà, ha destacat l'aposta del Consell Comarcal per les polítiques actives d'habitatge al territori. És justament en aquest sentit que ha nascut la iniciativa de les jornades de debats sobre habitatge que es faran els propers dies 9 i 23 de novembre. Castellà ha afirmat que «és molt important que hi hagi una visió molt transversal sobre aquesta temàtica» i amb aquest objectiu s'han organitzat les dues jornades que oferiran una visió més acadèmica, la primera, i també un punt de vista més pràctic, la segona.

Dues jornades de debats dedicades a l'habitatge

Els propers dies 9 i 23 de novembre el Consell Comarcal del Vallès Oriental organitza dues jornades gratuïtes de debats sobre habitatge amb l'objectiu de proporcionar un marc per a la reflexió conjunta sobre aquesta matèria de la mà d'experts de diversos àmbits. Així, es vol analitzar la situació actual i promoure les polítiques actives donant als responsables del territori totes les eines possibles.

Aquesta iniciativa dóna continuïtat a la feina que el Consell Comarcal porta fent en matèria d'habitatge des de fa més de 10 anys i vol donar alhora resposta a la a necessitat creixent de desenvolupar programes socials d'habitatge, de treballar en els àmbits del marc normatiu d’habitatge i la pobresa energètica de proporcionar eines que ajudin en la presa de decisions als responsables polítics i agents implicats.

D'aquesta manera, la primera sessió de debats se celebrarà el 9 de novembre a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Montmeló i, sota el títol «Realitat i reptes», presentarà una visió acadèmica de l'àmbit de l'habitatge de la mà d'experts com catedràtics universitaris, professionals de l’àmbit jurídic i representants del tercer sector. La segona sessió es farà el dia 23 de novembre a Can Font a Les Franqueses del Vallès i, sota el títol «Eines i estratègies», té com a objectiu oferir als assistents una visió més pràctica. Així, representants de la Diputació de Barcelona, de les entitats financeres o de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya parlaran de les seves experiències.

Els debats estan adreçats principalment a tècnics i responsables municipals. Es podrà fer la inscripció gratuïta al web del Consell Comarcal www.vallesoriental.cat

Més d'una dècada de treball en matèria d'habitatge i un any de l'Oficina Comarcal d'Habitatge integral

El Consell Comarcal ofereix des de fa més de deu anys el servei de l’oficina d’habitatge, amb tasques d’informació i atenció ciutadana en matèria d’habitatge, gestionant i tramitant expedients corresponents als programes d’àmbit tècnic relatius a l’habitabilitat, les inspeccions tècniques i la rehabilitació d’habitatges. Així mateix, el Consell Comarcal és sensible als reptes en matèria d'habitatge als que s'enfronta la ciutadania i el conjunt del territori.

És per això que el passat 2016 es va posar en marxa l'Oficina Comarcal d'Habitatge, un servei integral amb l'objectiu de promoure, desenvolupar i gestionar polítiques públiques en matèria d’habitatge amb criteris de qualitat, assegurant la igualtat d’oportunitats i facilitant l’accés i el manteniment a l’habitatge als ciutadans de la comarca. Així doncs, l'OCH ofereix:
Serveis de tràmit: serveis dirigits a la ciutadania d’assessorament, gestió i tramitació d’ajuts socials; mediacions, tramitacions d’ajuts i assessorament tècnic d’edificis i habitatges, i sol·licituds de cèdules d’habitabilitat, així com l’assistència als municipis de la comarca per al desenvolupament de les polítiques d’habitatges, o per al desenvolupament dels instruments adreçats al foment de la conservació i la rehabilitació del parc d’habitatges.
Serveis cívics: serveis dirigits als ens locals i a la ciutadania d’assistència i assessorament tècnic-jurídic per a la mediació sobre temes hipotecaris i de lloguer, i sobre processos d’execució hipotecària i desnonaments; d’assessorament i tramitació dels expedients per a la Mesa de valoració per a situacions d’emergències econòmiques i socials, així com d’assessorament i assistència tècnico jurídica als ens locals per al desenvolupament de la protecció pública de l’habitatge (inclou polítiques orientades a l’obtenció d’habitatge), per garantir el compliment dels mecanismes establerts per a la resolució de les situacions de sobreendeutament del deute hipotecari, amb l’objectiu de garantir el manteniment de l’habitatge o el reallotjament de les famílies en risc d’exclusió residencial; i l’assessorament tècnico-jurídic en matèria de pobresa energètica.
Governança: tasques dirigides a potenciar el suport en la presa de decisions als responsables polítics i als agents socials i econòmics per mitjà d’accions com: fomentar acords de col·laboració amb el Deganat del partit judicial de Granollers i Mollet del Vallès per poder acompanyar en el procés d’execució hipotecària i de desnonament als usuaris afectats de la comarca així com als professionals públics implicats en l’acompanyament d’aquestes famílies; fomentar la signatura del Protocol d'execució de diligències de llançament als partits judicials de Catalunya; assistir i assessorar als ens locals de la comarca per a desenvolupar instruments dirigits a evitar la desocupació injustificada permanent dels habitatges, per a garantir la funció social de la propietat; així com la creació d’un espai de treball formatiu, la taula de coordinació comarcal pel dret de l’habitatge.

D'aquesta manera, gràcies a convenis de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el 2016 el Consell Comarcal ha ampliat els tràmits gestionats. Això ha suposat un augment exponencial del nivell d'expedients i de visites ateses. Només durant el primer semestre del 2017 s'ha superat el total dels expedients gestionats per l'OCH durant tot 2016. S'han gestionat 1.966 expedients, dels quals 1.712 corresponen a ajuts socials, i s'han atès (presencialment, per telèfon o correu electrònic) més de 3.000 consultes.

Un cop extretes les primeres dades de l’any (primer semestre), també es pot avançar que respecte als tràmits gestionats corresponents només als ajuts del lloguer, que s’enquadra dins dels Serveis de tràmits, hi ha unes 1.474 sol·licituds, de les quals les favorables i un cop justificades, representen un total de 2.407.696,80 € en benefici de la població del Vallès Oriental. Per altra banda, respecte als ajuts de rehabilitació, un cop degudament justificats pels sol·licitants, suposen una subvenció de 386.550,17 €.

A més, aquest mateix 2017 s’ha signat també el conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge per la Xarxa de Mediació al Lloguer Social, impulsada en aquests moments pel municipi de Montmeló, a l’espera de poder desenvolupar-lo en tots els municipis que signin conveni.

L’Oficina Comarcal d’Habitatge (OCH) d’àmbit supramunicipal per a la gestió dels tràmits i serveis cívics, també ha signat ja un conveni per a la prestació dels serveis en matèria d’habitatge i l’assistència en el desenvolupament de polítiques públiques que ofereix i que estan inclosos a Governança amb Montmeló, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt i La Roca del Vallès per als propers 4 anys.

Darrera actualització: 31.10.2017 | 18:00