2a sessió de participació ciutadana del Pla específic de mobilitat del Vallès (PEMV)

Dimecres, 7 de febrer de 2018 a les 00:00

El dimarts 6 de febrer de 2018 ha tingut lloc al Teatre Auditori Can Palots de Canovelles la segona sessió de participació ciutadana del Pla específic de mobilitat del Vallès (PEMV), que impulsa El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració  dels consells comarcals. En la presentació, l’alcalde de Canovelles, Emiliano Cordero, ha donat la benvinguda als assistents i el president del Consell Comarcal, David Ricart, ha expressat la satisfacció pel fet que l’elaboració del PEMV tingui en consideració i faci partícips les entitats del territori i la ciutadania, ja que la planificació de la mobilitat acaba tenint una clara repercussió social. Entre els més de 30 assistents, hi havia representants d’associacions empresarials, d’entitats vinculades a la mobilitat, de sindicats i d’ajuntaments.

EL PEMV desenvolupa les previsions del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat l’any 2010, amb l’objectiu de diagnosticar i formular propostes sobre la mobilitat en l’àmbit del Vallès. Per això aquest Pla s’ha de referir tant a la mobilitat en transport col·lectiu com en transport privat, tant a les mercaderies com a les persones i tant a les infraestructures com als serveis de mobilitat, i també ha de servir per valorar l’oportunitat o no de la Ronda del Vallès-quart cinturó.

Per a la redacció del PEMV la Generalitat de Catalunya articulat un procés de participació amb les entitats i la ciutadania, estructurat en tres sessions, una d’inicial, una altra sobre la diagnosi i l’orientació de les propostes, i l’última per a validar les propostes del PEMV, prèviament a la conclusió del PEMV, prevista per abans de l’estiu.

En la segona sessió de Canovelles, que s’ha allargat gairebé 4 hores, l’equip redactor del PEMV ha presentat els resultats de la diagnosi i ha recollit les propostes ciutadanes i de les entitats sobre la millora de la mobilitat al Vallès. En aquest sentit, en el torn de participació els assistents han posat l’èmfasi en la necessitat de tenir en compte aspectes com les emissions en relació a la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, la seguretat, l’accessibilitat, la gestió de la demanda de mobilitat, la millora de la xarxa viària existent i del transport públic i la promoció de mitjans de transport més sostenibles.

 

Darrera actualització: 07.02.2018 | 13:39