El Consell Comarcal presentarà al•legacions al Pla de Mobilitat del Vallès per demanar més inversions a la comarca i la participació territorial en l'execució i seguiment del Pla

Divendres, 17 de juliol de 2020 a les 10:00
  • Les al·legacions expressen la preocupació per l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire i demanen que el PEMV sigui més ambiciós en el transport públic i la mobilitat no motoritzada.
  • Està previst que s’aprovi en el Ple del dia 22 de juliol.

El Consell Comarcal presentarà al·legacions al Pla de Mobilitat del Vallès. La proposta està previst que s’aprovi en el Ple del 22 de juliol.

En total es presenten 32 al·legacions que han estat decidides segons dues premisses: que puguin beneficiar la comarca i generin consens.

“Volem més concreció en les actuacions, més ambició en la promoció del transport públic, ens preocupa l’emergència climàtica i la qualitat de l’aire, volem que es compti amb el territori i la participació púbica i volem garanties de coordinació i seguiment que assegurin l’execució de les actuacions en el termini previst”, comenta el president Francesc Colomé.

Des del Consell Comarcal es considera necessari posar al dia les inversions en mobilitat al Vallès Oriental, després d’endarreriments històrics com el de l’R3 i després que en els últims anys s’hagi invertit sobretot en línies de metro i en la prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell i Terrassa. És per això que a les al·legacions es destaca que ara és hora de posar el Vallès Oriental al dia i que el PEMV tingui en compte aquesta anomalia. A més, es demana que es tingui en compte que el Vallès Oriental és una comarca diversa i complexa, amb més superfície, municipis, pobles i nuclis que no pas el Vallès Occidental.

El text que es presenta fa referència a què fins ara sovint s’ha prioritzat les inversions en les zones més poblades i això és raonable per aconseguir globalment millors resultats, però juntament amb això cal considerar també la necessitat de contribuir a un desenvolupament territorial equilibrat i a la igualtat d’oportunitats en el context metropolità, tenint en compte que la comarca té un important poblament dispers amb serveis de transport públic molt deficitaris o inexistents.

Destaquen propostes com:

  1. Aposta prioritària i decidida pel ferrocarril: línia orbital ferroviària Sabadell-Granollers-Mataró, desdoblament i millora de l’R3, intercanviador R3-R8, millora dels accessos ferroviaris a Barcelona, interconnexió R2-R3, més aparcaments d’intercanvi, parada dels regionals de l’R11 a Granollers i Mollet.
  2. Aposta pels modes no motoritzats: creació d’una xarxa pedalable estructurant per a la mobilitat quotidiana, aparcaments segurs a totes les estacions
  3. Millora de la xarxa capil·lar de transport públic, inclòs el transport a la demanda, per cobrir el poblament dispers de la comarca
  4. Mobilitat viària: millora integral i a fons de la xarxa viària existent i enllaços de la C-33 C59
  5. Menció particular per millorar la mobilitat de mercaderies i polígons.
  6. Participació pública. Es demana explícitament que es tinguin en consideració totes les aportacions que es van fer en la sessió de presentació del PEMV aprovat inicialment que va tenir lloc aquest febrer a les Franqueses del Vallès.
  7. Coordinació i governança: es demana màxima coordinació amb l'Estat (en depenen el 76% de les inversions, i participació dels ens locals i la societat civil en l'execucio i seguiment del PEMV). 

Respecte la  Ronda del Vallès, es reclama que es tingui en compte el territori per a qualsevol decisió sobre l’oportunitat, traçat o característiques d’aquesta infraestructura.

ENLLAÇ AL DOCUMENT D’AL·LEGACIONS

Darrera actualització: 09.09.2021 | 14:26