92 rutes d’autobús i 5 de taxis mouran prop de 1.500 alumnes en el servei de transport escolar, que gestiona el Consell Comarcal 

Divendres, 10 de setembre de 2021 a les 14:00
  • Enguany el Consell Comarcal gestiona 9 menjadors escolars.

El proper dilluns, en l’inici del curs escolar 2021/22, el servei de transport escolar del Consell Comarcal mourà 1.449 alumnes en 92 rutes de transport escolar en autobús i 5 de taxis. Concretament, 1038 corresponen al transport obligatori i 411 transport no obligatori, tot i que encara s’estan rebent més altes. Avui ja s’han publicat les assignacions de places, així com els horaris actualitzats de les rutes.

Aquest curs encara està caracteritzat per les mesures per prevenir la Covid 19, que són les previstes en el Pla elaborat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, es configuren com a recomanació i són les mateixes que s’han vingut adoptant en el curs anterior, que principalment són:

· Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat.

· L'ús de mascareta és obligatori per a nens a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l'ús de la mascareta està contraindicada.

· No es pot menjar ni beure durant el trajecte.

· S'ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l'ús del transport amb solució hidroalcohòlica.

· Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d'ocupació ho permeti, s'ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.

· Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups.

· Cal mantenir una mateixa distribució de seients en els trajectes habituals durant el trimestre. A les sortides i colònies es mantindrà la mateixa distribució a l'anada i la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores.

· Per tal de poder determinar els contactes estrets d'un cas positiu, cal disposar d'un registre de l'ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant o jove dins el vehicle.

 

Menjadors escolars

Pel que fa als menjadors escolars, enguany el Consell Comarcal en gestiona 9. L’objectiu fixat per al servei de menjador en la contractació i gestió del servei es va establir conjuntament amb les direccions dels centres escolars i  les AMPAS, tenint com a premissa bàsica garantir una gestió integral, que inclou aspectes relacionats amb el lleure que afavoreix el treball de valors, actituds  i hàbits saludables i de convivència, i un projecte alimentari que potencia una alimentació saludable, equilibrada i respectuosa amb la sostenibilitat i el medi ambient, a través de la promoció de productes de proximitat, ecològics i de temporada, a la vegada que es promou formes culinàries més saludables.

Concretament des del Consell Comarcal es gestiona el servei de menjador de l'Escola Montbui de Caldes de Montbui, Escola Quatre Vents de Canovelles, Escola Joan Solans de Granollers, Escola Turó de Can Gili de Granollers, Escola del Bosc de Mollet del Vallès, Escola Motseny de Mollet del Vallès, Escola Pau Casals de Motmeló, Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines, Escola Ronçana de Santa Eulàlia de ronçana

Pel que fa a les mesures  establertes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, les principals novetats són:

· Les  activitats posteriors als àpats s’han de realitzar preferiblement a l’aire lliure amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible, cal fer ús de la mascareta.  

· Un altre canvi fa referencia a què aquest any els infants poden fer tasques de parar i desparar taula, sempre que sigui del seu grup de convivència.

·  En relació a les mesures d’higiene s’estableix que no és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu, tot i que es valora la importància d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais”.

La resta de mesures, són les mateixes que ja hi havia. i principalment són:

-Ventilació, rentat de mans i disposició de l’alumnat per grups de convivència estable, mantenint la distancia física recomanada entre grups.

Aquestes mesures es refereixen a l’alumnat fins a 12 anys, que corresponen a la gestió dels menjadors d’escoles de primària.

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:21