Aprovada la convocatòria dels premis LISMIVO 2020

Divendres, 30 de juliol de 2021 a les 09:00
  • Està previst que el 21 de setembre s’obri el termini per presentar les candidatures.

El darrer Ple del Consell Comarcal, celebrat el 21 de juliol, va aprovar les bases i la convocatòria de la V edició del Premi i els Distintius LISMIVO 2020, que tenen com a objectiu fer un reconeixement i valoració pública de la tasca social en la integració laboral de les persones amb diversitat funcional.

El premi distingeix les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb diversitat funcional a través de l’accés a l’ocupació.

Es tenen en compte criteris com el percentatge de contractació de persones amb discapacitat, o es puntua, també, la franja d’edat, els contractes indefinits, contractes a jornada complerta, antiguitat, els contractes amb persones amb diversitat funcional amb especials dificultats o els contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%.

També es puntua aquelles empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació o que col·laboren amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional, acollir una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques, o altres aspectes com fer formació a les persones treballadores en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals, fer xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social corporativa o la participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions.  

S’inclouen, també, altres criteris de responsabilitat social corporativa, com tenir contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte ambiental en la producció, disposar de vehicles de baixes emissions, disposar d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001 o tenir alguna font de generació d'energia pròpia.

Poden ser beneficiàries d’aquest premi, exclusivament, les societats de capital o les cooperatives amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental i amb contractes de treball de persones amb diversitat funcional en l’esmentat centre de treball. No poden ser beneficiàries d’aquest premi les empreses que siguin centres especials de treball (CET) ni empreses d’inserció.

Les candidatures es podran presentar en el termini de 10 dies naturals, des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la convocatòria del Premi –previst el 20 de setembre-, en el registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant el tràmit de la instància genèrica.

El premi consisteix en una Dona d'Aigua elaborat pel Taller Alborada i dos publireportatges a la premsa comarcal.

Dara Pharma (Granollers) -1a edició-, l’Hospital Asil (Granollers) -2a edició-, Arkema Química (Sant Celoni) -3a edició-, i Dara Pharma (Granollers) i Xócala (Cardedeu)- 4a edició- han estat les empreses guanyadores del premi en les quatre edicions anteriors.

Aquesta iniciativa és una de les actuacions de la xarxa Lismivo amb la intenció de reconèixer i valorar públicament la tasca social de les empreses que aposten per la integració laboral de les persones amb diversitat funcional i la responsabilitat social corporativa.

 

Darrera actualització: 26.07.2022 | 11:42