Aquest mes d’abril dibuixa un descens de la contractació, vinculada a la reducció generalitzada de la contractació temporal

Dilluns, 9 de maig de 2022 a les 09:30
  • Avanç de dades de contractació d’abril de 2022 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Durant el mes d’abril de 2022 s’han formalitzat a la comarca 10.331 contractes, fet que suposa un descens de -2.886 contractes respecte el passat mes de març,  i -301 contractes respecte ara fa un any. Aquesta caiguda de les dades de contractació es deu, sobretot, a la reducció en la xifra de contractes temporals, segons dades facilitades per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Per sexes, les dones concentren el 46,14% de la contractació, amb un total de 4.767 contractes, xifra que tot i ser lleugerament inferior a la del mes passat (i també de l’any passat) suposa un augment en termes percentuals, ja que el mes passat el percentatge se situava just en el 45%.

El descens en la contractació deriva de la reducció en la contractació temporal. Com es veia el mes passat, és la contractació indefinida la que registra el creixement més considerable, i assoleix les xifres més altes dels darrers anys[1]. Així, al Vallès Oriental,  el percentatge de contractes indefinits suposa el 40% del total de contractes, per damunt del 14% que suposava fa un any i també creix respecte al mes anterior. La contractació temporal se situa en el 60%, ben lluny del 86% que suposava fa un any;  pràcticament s’ha reduït en un terç respecte l’any passat.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, es veu que totes les modalitats de contractació indefinida guanyen pes, i destaquen els contractes ordinaris a temps indefinit (+237%, 2.126 contractes més que fa un any) o els convertits en indefinits (+108%, 535 contractes més que fa un any) així com els indefinits per a persones amb discapacitat (aquest abril s’han fet 9 contractes més que fa un any). En l’àmbit de la contractació temporal, totes les modalitats han registrat un descens, a excepció dels contractes d’inserció (s’han fet 29 contractes més que fa un any) i els contractes temporals bonificats per a persones amb discapacitat, que han augmentat lleugerament.

Per sectors, es manté el fet que 6 de cada 10 contractes del mes de març pertanyen al sector serveis.

A Catalunya, l’abril de 2022 s’han formalitzat 220.900 contractes de treball, dels quals 107.811 són indefinits, xifra que suposa prop del 50% del total. Es tracta d’un volum i una proporció de contractes indefinits signats en un sol mes històric, considerant tota la sèrie disponible, amb inici l’any 1998. Respecte del març, la contractació s’ha reduït, com també ha passat a la comarca, vora un 12,1% (30.427 contractes menys), a causa del descens de la contractació temporal (-28,5%), mentre que la indefinida ha crescut un 15,7%


[1] Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la Reforma Laboral el passat mes de desembre de 2021, a partir del 31 de  març de 2022 les empreses han d’adaptar els contractes al nou marc establert per la reforma, que presenta novetats importants en l’àmbit de les noves modalitats de contractes de formació, així com els canvis per a contractes temporals i fixos discontinus. La reforma pressuposa com a ordinari el contracte indefinit, redueix les causes en què es pot acudir als temporals, així com la duració d'aquests.

Darrera actualització: 09.05.2022 | 13:42