Cinquanta professionals de la comarca es formen en atenció a la violència infantil

Dijous, 14 de juliol de 2022 a les 13:00
  • El curs, impartit pel Consell Comarcal, busca dotar de més eines per protegir la infància i l’adolescència del Vallès Oriental de qualsevol forma de violència.

Cinquanta professionals de la comarca han participat aquestes dues setmanes en una formació relacionada amb l’àmbit de la violència infantil.

Des de l’entrada en vigorde la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant qualsevol forma de violència (LOPIVI), el Consell Comarcal està intensificant la formació dels i les professionals de serveis socials que intervenen i tenen contacte amb els nens, nenes i adolescents víctimes de violència, concretament professionals i coordinadors/es dels serveis socials bàsics de totes les àrees bàsiques de la comarca (Granollers, Mollet del Vallès, les Franqueses del Valles i la resta de municipis del Vallès Oriental) i el SEAIA  (Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència).

L’objectiu, entre d’altres, és donar conèixer entre les professionals el nou marc normatiu que permet, jurídicament, l’atenció psicològica dels fills i filles menors d’edat víctimes de violència, que continua amb el desplegament del contingut del dret de tot nen i nena a  viure  lliure de qualsevol forma de violència.

La llei estableix que, per protegir la infància i adolescència del territori contra qualsevol forma de violència, s’ha d’especialitzar i capacitar els professionals que tenen contacte habitual amb els nens, nenes i adolescents, i que s’ha de promoure i garantir la seva formació especialitzada, de manera inicial i contínua, per fer efectiu l’exercici dels drets i el bon tracte cap a la infància i adolescència.

La infància i adolescència pot ser objecte de qualsevol forma de violència, com el matrimoni infantil, la mutilació genital, l'accés no sol·licitat a pornografia, l'extorsió sexual, la difusió pública de dades privades, els maltractaments físics, psicològics i emocionals, els càstigs físics, humiliants o denigrants, el tracte negligent, les amenaces, les injúries i les calúmnies, l'explotació, incloent-hi la violència sexual, la corrupció, la pornografia infantil, la prostitució, l'assetjament escolar, l'assetjament sexual, el ciberassetjament, la violència de gènere, la mutilació genital, el tràfic d'éssers humans amb qualsevol fi, així com la presència de qualsevol comportament violent al seu àmbit familiar, entre d’altres.

Aquesta formació que s’ha impartit recentment vol dotar de seguretat i qualitat jurídica les intervencions dels serveis socials en l’àmbit de l’atenció a la infància i adolescència en risc, per garantir el rigor en els procediments administratius que aquestes intervencions comporten. També, incorporar la mirada jurídica en la pràctica i el posicionament dels i les professionals de la comarca en l’atenció i protecció dels infants i adolescents, així com acompanyar els professionals en la presa de consciència de l’impacte de les seves intervencions.

La formació ha anat al càrrec d’Almudena González, jurista especialitzada en infància del Consell Comarcal, primera administració local de Catalunya que té la figura de jurista especialitzada en infància integrada a l`Àrea de Serveis Jurídics i la primera administració catalana en comptar amb una jurista especialitzada en el conjunt d’àmbits d’infància i adolescència en risc, desemparament i/o víctima de qualsevol forma de violència.

La propera formació s’impartirà al setembre i octubre.

 

Darrera actualització: 14.07.2022 | 14:04