Creixement important de la contractació el mes de maig al Vallès Oriental

Dimarts, 7 de juny de 2022 a les 11:00
  • Avanç de dades de contractació de maig de 2022 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Durant el mes de maig s’han formalitzat a la comarca 12.401 contractes, fet que suposa un creixement de 2.070 contractes més respecte el mes d’abril passat, i 1.379 contractes  més respecte fa un any. Ha estat un mes, doncs, de creixement important, contràriament al que es veu en mesos anteriors. Per sexes, les dones concentren el 47% de la contractació, amb un total de 5.903 contractes. Són dades de l’avanç de contractació elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Enguany, el creixement de la contractació a la comarca deriva de l’augment tant de la contractació indefinida com la temporal. Com el mes passat, és la contractació indefinida la que registra el creixement més considerable, i assoleix les xifres més altes dels darrers anys[1]. Així, al Vallès Oriental,  el percentatge de contractes indefinits es manté en pràcticament el 40% del total de contractes, per damunt del 14% que suposava fa un any, i també creix respecte al mes anterior. La contractació temporal aquest mes també creix, contràriament al que es veu en els darrers mesos, però tot just se situa en el 62%, ben lluny del 87% que suposava fa un any. Globalment es pot dir que la xifra de contractes temporals ha caigut en una cinquena part respecte fa un any.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, totes les modalitats de contractació indefinida guanyen pes, i destaca els contractes ordinaris a temps indefinit (+2.757 contractes més que fa un any) o els convertits en indefinits (+416 contractes més que fa un any), així com els indefinits per a persones amb discapacitat (aquest maig s’han fet 11 contractes més que fa un any).

En l’àmbit de la contractació temporal, aquest mes creixen els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (+920), els d’interinitat (+500). I els contractes temporals bonificats per a persones amb discapacitat, mantenen la línia de creixement, també com en mesos anteriors.

Per activitats econòmiques, les activitats administratives i de serveis socials, la indústria manufacturera i el sector de l’hostaleria així com el comerç lideren el creixement de la contractació d’aquest mes.

A Catalunya, el maig de 2022 s’han signat 257.021 contractes laborals, el 47,4% dels quals han estat indefinits (121.847 contractes), i s’assoleix el màxim històric de contractes indefinits signats en un mes. Respecte de l’abril, la contractació s’ha incrementat un 16,4% (36.121 contractes més), amb un increment més intens de la contractació temporal (+19,5%) que de la indefinida (+13%). Interanualment, s’ha produït un creixement del 17,1% .


[1] Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la Reforma Laboral el passat mes de desembre de 2021, a partir del 31 de  març de 2022 les empreses han d’adaptar els contractes al nou marc establert per la reforma, que presenta novetats importants en l’àmbit de les noves modalitats de contractes de formació, així com els canvis per a contractes temporals i fixos discontinus. La reforma pressuposa com a ordinari el contracte indefinit, redueix les causes en què es pot acudir als temporals, així com la duració d'aquests.

Darrera actualització: 07.06.2022 | 12:49