Davallada important de l’oferta de naus i solars en venda o lloguer al Vallès Oriental

Dilluns, 30 de maig de 2022
  • Informe d’evolució del 1r trimestre de 2022 de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal.

L’informe de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal corresponent al primer trimestre del 2022 recull el grau de disponibilitat del serveis associats a la mobilitat elèctrica als PAE, analitza el volum de residus industrials de la comarca i dels seus municipis i fa el repàs habitual de tendències de l’oferta immobiliària de naus i solars.

Oferta immobiliària: Davallada important de l’oferta de naus i solars en venda o lloguer al Vallès Oriental

El nombre d’ofertes immobiliàries als PAE del Vallès Oriental, tant de venda com de lloguer, torna a reduir-se per segon trimestre consecutiu fins a situar-se al març en una xifra mínima històrica des que l'actual metodologia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona registra i analitza informació de l'oferta immobiliària de naus i solars.

Aquesta tendència a la baixa de l'oferta situa la xifra en 879 ofertes de naus i solars (495 en venda i 412 en lloguer) un 33,15% menys que ara fa un any. De retruc, també cau el sostre total ofert tant en venda com en lloguer. La disminució de la mitjana de dies d’antiguitat de les ofertes als 388 dies també és un indicador relacionat a la poca oferta actual.

La davallada del sostre total ofert i del número d’ofertes i la forta inflació actual, generalitzada en tots els sectors, ha fet augmentar progressivament els preus, sobretot el del lloguer que s’enfila als 4,4€/m². No tant el preu de venda que, menys demandat, es manté més estable aquest trimestre amb pujades i baixades puntuals. Al març el preu de venda se situava en 568€/m², prop dels 573€/m² de mitjana de l’últim any.

El Vallès Oriental disposa de 48 punts de recàrrega elèctrica als Polígons d'Activitat Econòmica

Davant l'emergència climàtica i els darrers esdeveniments mundials, han posat en relleu la necessitat de buscar alternatives a la dependència actual del petroli. A partir de les dades i els mapes que posa a disposició l’Institut Català de l’Energia (INCAEN) s’ha pogut trobar punts de recàrrega o electrolineres en 17 municipis dels 33 que disposen de PAE (51%). Així, es pot constatar que el nombre de serveis associats a la implantació de la mobilitat elèctrica als PAE encara és baix i, per tant, amb molt de recorregut per fer en aquest camp.

Els municipis més industrialitzats de l'eix C-17 són els que generen més residus

Conèixer quins residus industrials es generen i, sobretot, com es gestionen, és un aspecte clau a l'hora de treballar per a la sostenibilitat ambiental i la minimització dels mateixos a les nostres ciutats i, especialment, als Polígons d'Activitat Econòmica.

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) recull les declaracions anuals de residus industrials (DARI) i a nivell català es genera un total de 3.518.768 tones anuals de residus industrials. D’aquests, els dos Vallès en generen el 30% i, el Vallès Oriental, 373.873 tones, essent la segona comarca que més en genera.

Quan s'analitzen els residus industrials per tipus d'activitat (CCAE) destaca que el 53,7% dels residus del Vallès Oriental provenen de les indústries químiques, de productes farmacèutics, cautxú i matèries plàstiques. Cal tenir en compte que aquestes indústries són les que relacionem directament amb el sector químic i representen el 13,2% de la indústria al Vallès Oriental.

Tot i el volum de generació de residus a la comarca, més del 70% dels residus industrials declarats es tracten mitjançant la revalorització o passen a ser un subproducte. Tan sols el 4% es tracten a partir de la incineració o altres tipus de tractament.

Darrera actualització: 30.05.2022 | 13:38