Descens del nombre de contractes respecte fa un any, conseqüència de la caiguda de la contractació temporal

Dimecres, 12 d'abril de 2023 a les 16:00
  • Butlletí de contractació de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal corresponent al 1r trimestre de 2023.

Durant el primer trimestre de 2023 s’han formalitzat 28.805 contractes al Vallès Oriental, 2.094 contractes menys que el trimestre anterior i 9.583 menys que fa un any, un descens que es vincula de forma clara a la caiguda de la contractació de tipus temporal.

Segons les dades recollides al Butlletí de contractació l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal corresponent al 1r trimestre de 2023, com es va observar en períodes anteriors, s'estan assolint uns nivells màxims de contractació indefinida i uns nivells mínims de contractació temporal.

En els darrers trimestres, les xifres de contractació venen marcades pel creixement de la contractació indefinida, que registra un creixement del 20% respecte fa un any. Alhora, però, es registra un decreixement important de la contractació temporal, que registra una variació relativa del -40,71% respecte l’any anterior.

Globalment aquest primer trimestre s'ha registrat un descens del 24,96% del total de contractes, amb un percentatge de contractació indefinida que es situa al voltant del 40%.

Per sexes, els homes engloben el 56,66% de la contractació (15.169 contractes) i les dones, el 47,34% (13.636 contractes).

El descens en la contractació afecta a tots els grups d'edat, i el grup d'entre 20 i 30 anys són els que registren una davallada més important de la contractació (al voltant del 26%).

Tots els sectors han registrat un descens en la xifra de contractes, encapçalada per la indústria, que registra una caiguda superior al 28%. La construcció és el sector que registra un comportament menys negatiu, amb un descens dels contractes que es situa tot just en el 12%. Serveis i agricultura presenten una pèrdua de contractes al voltant del 24.

Pel que fa a les ocupacions, la pèrdua de contractació és generalitzada a tots els àmbits, només destaca el creixement positiu dels contractes en el grup d'ocupació de càrrecs alts, és a dir, direcció i gerència (CNO ).

Darrera actualització: 12.04.2023 | 16:25