El 1r trimestre del 2022, els contractes indefinits ja representen la quarta part de tota la contractació del Vallès Oriental

Dimecres, 20 d'abril de 2022 a les 12:00
  • Butlletí de contractació de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal corresponent al 1t trimestre de 2022.

Durant el primer trimestre de 2022 s’han formalitzat 38.388 contractes, 7.024 més que els contractes registrats durant el primer trimestre del 2021 (+22,40%). Es manté doncs la tendència de recuperar un de cada quatre contractes respecte als que no es van fer el primer trimestre de l'any passat.

Segons consta al butlletí de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, aquest augment de la contractació el capitalitza de forma majoritària la contractació indefinida: si el trimestre anterior el total de contractes indefinits suposava el 14% de la contractació total, aquest darrer trimestre la xifra puja fins al 25%. Els contractes indefinits han pujat en totes les modalitats, especialment els ordinari de temps indefinit (+164%) i els indefinits per a persones amb diversitat funcional (+140%). També els convertits en indefinits han augmentat en un 51%.

Pel que fa als contractes temporals, si es compara el pes que aquests contractes suposen al conjunt de la comarca (el 74,33% del total de contractes) amb la proporció de Catalunya (70,84%) i de la RMB (71,34%), s’observa que, tot i que són xifres força similars, el pes de la contractació temporal a la comarca és lleugerament superior a aquests dos àmbits superiors.

Per sexes, els homes engloben el 53,3% de la contractació (20.477 contractes) i les dones, el 46,66% (17.911 contractes).

Per edats, si bé es percep un increment generalitzat de la contractació en totes les edats, són especialment els més joves, menors de 20 anys, els que registren una variació positiva més gran (+69%).

Per sectors econòmics, en aquest trimestre s’observa com tots els sectors han tingut un augment equiparable, això sí, com en trimestres anteriors, despunta el sector serveis amb un increment de la contractació del +26%.

El tipus de jornada, registra un augment en els contractes de jornada a temps complert amb una diferència respecte a 2021 de +5694, un +25% respecte l'any passat.

Segons la titulació, també es veu un bon increment en pràcticament tots els nivells, amb una especial incidència entre aquells amb Estudis primaris incomplerts (+51%), Educació general (+27%) o Altres estudis postsecundaris (+48%).

Pel que fa a les ocupacions, en la majoria dels casos hi ha un increment lleugerament significatiu; a ressaltar els/les treballadors/es de l'àmbit de la restauració i serveis personals,  on la contractació ha augmentat un +42,5%, o també entre empleats/des oficina comptables i administratius/ives, on la contractació creix un 50%.

Darrera actualització: 20.04.2022 | 12:56