El Consell Comarcal aprova una moció per crear un consorci de la xarxa pedalable a la comarca

Dijous, 25 de gener de 2024

El Ple del Consell Comarcal, celebrat ahir, va aprovar per unanimitat una moció per crear un consorci de la xarxa pedalable a la comarca

La moció, presentada per tots els grups comarcals, contempla crear una figura jurídica que representi conjuntament a les entitats i col·lectius de la mobilitat activa i sostenible de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental, deixant la possibilitat que aquesta s’ampliï més enllà dels límits comarcals.

Text de la moció:

L’actual context d’agreujament de la crisi climàtica fa urgent tota la reducció d’emissions de CO2 que sigui possible, i la mobilitat amb vehicle privat n’és una de les principals causes a la nostra comarca, per la que cal generar alternatives.

Per altra banda, la qualitat de l’aire dels entorns urbans on vivim no ofereixen les condicions recomanades per l’OMS respecte la salut de les persones, especialment dels infants i gent més vulnerable, fent necessària també una reducció de les emissions dels vehicles motoritzats que circulen diàriament per les nostres ciutats i pobles.

Les alternatives per reduir l’ús del vehicle privat motoritzat a la nostra comarca passen per la mobilitat activa (caminar i pedalar), el transport públic, el vehicle elèctric compartit, així com les diverses combinacions entre aquestes opcions.

La bicicleta és una de les alternatives que permet resoldre de forma efectiva gran part dels desplaçaments quotidians en l’àmbit urbà, periurbà i entre municipis veïns, però en canvi és la que disposa de menys espais adequats per circular, especialment en l’àmbit interurbà o periurbà, on sovint manca un espai segregat del trànsit motoritzat per circular amb seguretat.

Si bé la comarca, més enllà dels eixos fluvials, presenta una topografia que pot dificultar l’ús quotidià de la bici, cal tenir en compte la bici elèctrica com una opció factible que augmenta l’espectre de persones que en poden fer ús per moure’s entre poblacions veïnes que es troben a poca distància, i per canalitzar la primera i última milla de zones poc denses fins a estacions de transport públic interurbà.

Tot i que els municipis, molt o poc, van avançant en la configuració de xarxes pedalables per facilitar l’ús de la bici en la mobilitat interna, queda molt, massa, per fer en la interconnexió de les diferents poblacions, en l’accés a polígons industrials o en l’articulació de vies pedalables d’accés al medi natural. L’execució puntual de trams de connexions interurbanes al ritme que s’ha estat fent els darrers anys no permetrà disposar d’una xarxa mínimament operativa fins d’aquí diverses dècades, i no podem esperar tant.

La dimensió interurbana de la infraestructura pedalable és doncs un àmbit estratègic en el que cal avançar si es vol potenciar la bici com alternativa de mobilitat quotidiana, i en el que cap administració, més enllà d’actuacions puntuals disperses, està tenint una estratègia de desplegament efectiva, integrant la planificació, el disseny, el finançament, l’execució i la gestió de la infraestructura pedalable, tenint com a referència el mapa de connexions pedalables previstes al PEMV (Pla Específic de Mobilitat dels Vallesos).

Municipis, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat, i que sigui capaç de captar finançament extern de convocatòries estatals o europees per tirar endavant els projectes, entenent-lo com una fórmula de desplegament de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta al territori.

Ens imaginem un ens que pugui, a més, plantejar-se la gestió de serveis de mobilitat relacionats amb la bicicleta, com la gestió del sistema d’aparcaments segurs a les estacions, i la gestió de flotes d’última milla en aquestes, tenint en compte la diversitat de la comarca, en la que cal resoldre dinàmiques de mobilitat en zones industrialitzades, connexió d’urbanitzacions als corredors principals de mobilitat o l’accés al medi natural des d’una perspectiva turística i a l’hora de preservació de la biodiversitat i respecte als entorns naturals protegits.

Per tot això, considerem estratègica la formació d’un Consorci (o d’altra forma o instrument jurídic equivalent) de la Xarxa pedalable del Vallès Oriental (deixant oberta la possibilitat que l’àmbit territorial pugui ser ampli), adaptant models com el del Consorci de les Vies Verdes de Girona a la realitat del nostre territori, que faci possible el desplegament d’una xarxa de connexions pedalables entre les poblacions de la comarca per als propers anys, i que permeti situar la bici com una alternativa de mobilitat per a molta més població.

Per tots aquest motius, els grups polítics proposem al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’adopció dels següents ACORD:

1. Donar suport a la proposta de creació d’un Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental, realitzada per les entitats i col·lectius profoment de la mobilitat activa i sostenible de la comarca. Deixant oberta la possibilitat de que l’àmbit territorial pugui ser més ampli que la pròpia comarca.

2. Manifestar la voluntat del Consell Comarcal del Vallès Oriental de participar i liderar aquest futur Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental (o de l’àmbit territorial que es defineixi).

3. Crear un espai de comissió, articulat durant el primer trimestre del 2024, per assentar les bases i fer la proposta de configuració del Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental (o de l'àmbit territorial que es defineixi); en coordinació amb els municipis de la comarca, incloent la presència de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per garantir la representació de tots els nivells de l’administració implicats, i en col·laboració amb les entitats proposants del consorci.

4. Donar compte d’aquests acords a la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i sol·licitar la seva adhesió a la voluntat de creació del Consorci (o altra forma jurídica equivalent) de la Xarxa Pedalable del Vallès Oriental (o de l’àmbit territorial que es defineixi).

 

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 "Ciutats i Comunitats sostenibles", número 13 “Acció climàtica” i número 17 “Aliança pels objectius”. El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 25.01.2024 | 14:59