El Consell Comarcal celebra el Ple ordinari de març

Dilluns, 18 de març de 2024

El proper dimecres, 20 de març, a les 19 h, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal, a la seu del Consorci Besós-Tordera (Av. Sant Julià, 241), de Granollers.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de febrer de 2024.

ÀREA D'EDUCACIÓ

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual per a l'any 2024.

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves amb discapacitat intel·lectual escolaritzats a l’Escola d’Educació Especial Can Vila per a l’any 2024.

ÀREA D’HISENDA

4. Aprovar l’expedient 8 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2024, en la seva modalitat de suplement de crèdit.

5. Aprovar l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2024, en la seva modalitat de suplement de crèdit.

6. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024002644)

ÀREA DE PERSONES I VALORS

7. Desistir del procés de selecció d'una borsa de treball per la cobertura del lloc de treball de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local, Àmbit ocupació, aprovada per Ple de 27 de setembre de 2023.

8. Aprovar les Bases reguladores dels processos de selecció per la constitució de determinades borses de treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

9. Aprovar les Bases reguladores i la convocatòria dels processos de selecció de determinades places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

11. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2024/2025.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2024PRES000121, de 23 de febrer, al 2024PRES000174, de 14 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2024GER000341, de 23 de febrer, al 2024GER000462, de 14 de març.

GERÈNCIA

3. Donar compte de la memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2023.

12. Precs i preguntes.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 18.03.2024 | 12:25