El Consell Comarcal vol impulsar el Servei Comarcal de Salut Pública amb la creació d’una xarxa de professionals especialitzats al servei dels ajuntaments

Dilluns, 10 de febrer de 2020
  • Es presenten noves propostes de gestió i intervenció als 5 ajuntaments als quals es va prestar el servei durant 4 anys.

El Consell Comarcal vol donar un nou impuls al Servei comarcal de Salut Pública, amb noves propostes en gestió i intervenció. Aquest nou servei es va presentar divendres als cinc ajuntaments als quals es va prestar el servei durant 4 anys. Aquest servei comptava amb un equip multidisciplinar format per una farmacèutica, un biòleg i una veterinària però es va haver d’interrompre temporalment per circumstàncies alienes al Servei comarcal.

El conseller de Cooperació Internacional i Salut Pública, José Antonio Montero, i el cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori, Jaume Viure, van presentar les línies als ajuntaments de Caldes de Montbui, Canovelles, les Franqueses del Vallès, Parets del Vallès i la Roca del Vallès amb l’objectiu de reflexionar de manera conjunta sobre la implantació de nou del Servei.

En la presentació es va comentar que la salut pública ha esdevingut un àmbit cada cop més regulat i amb més responsabilitats per als ens locals, sovint amb normatives d’origen europeu que són complexes i canviants. A més, la ciutadania també és més exigent amb les administracions i, paral·lelament, han emergit cada cop amb més força noves demandes socials que van més enllà de de la seguretat alimentària i la concepció assistencial clàssica de la salut.

Segons ha comentat el conseller “l’interès per l’alimentació i els hàbits saludables o la preocupació per la qualitat ambiental fan del tot necessàries noves respostes amb un enfocament proactiu i preventiu”.

La Llei de salut pública de Catalunya atribueix als ajuntaments un ampli ventall de competències mínimes en control dels establiments alimentaris minoristes, de restauració i de mercats; de les aigües de consum humà; dels riscos ambientals; dels animals domèstics, urbans i plagues, dels equipaments públics i habitatges; dels establiments de tatuatges i pírcings; i de l’educació en salut.

Des dels serveis tècnics del Consell Comarcal es destaca el fet que les competències municipals en matèria de salut pública tenen una complexitat tecnicocientífica i jurídica elevada, impliquen l’exercici d’autoritat, comporten responsabilitats polítiques i requereixen dur a terme procediments administratius d’inspecció, control i sancionadors.

A més, els ajuntaments han d’abordar alhora una orientació preventiva, proactiva i transversal que afavoreixi una vida més saludable per a la ciutadania des de cadascun dels àmbits dels ajuntaments i això els obliga a dotar-se dels  recursos adequats i suficients per exercir aquestes competències d’una manera eficaç i eficient, fet que sovint desborda a la majoria d’ajuntaments.

És per això que des del Consell Comarcal es proposa establir un servei comarcal que aporti valor públic afegit i conformi una xarxa de coneixement i experiència al Vallès Oriental.

El conseller ha destacat que “l’àmbit de salut pública és avui especialment sensible, ja que en les últimes dècades s’han succeït diverses crisis alimentàries i sanitàries que han tingut cada cop més ressò en l’opinió pública i és per això que des del Consell Comarcal considerem que serveis tan especialitzats i complexos com el de salut pública requereixen elevades capacitats tècniques i jurídiques, per la qual cosa és una oportunitat disposar d’un Servei comarcal”.

Els trets fonamentals que defineixen el Servei comarcal de Salut Pública són: vocació de servei públic, cooperació i excel·lència, visió integral de la salut (protecció, prevenció, promoció i vigilància) establiment d’un equip especialitzat multidisciplinar i plurifuncional (amb perfils tecnicocientífics, jurídics i administratius), estudi de necessitats, planificació i execució concertada cas a cas amb l’ajuntament, estandardització de criteris,  coordinació, seguiment, avaluació i millora continuada, optimització i eficiència basada en l’equip del servei  i en el treball flexible.

A la trobada també va participar la responsable del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) del Consell Comarcal, Carme Rodríguez, que va contextualitzar la nova proposta de Servei en el marc del Programa d’Actuació Comarcal  2018-2021, que preveu donar servei als ajuntaments amb una xarxa especialitzada de prestació de serveis.

Darrera actualització: 9.09.2021 | 13:01