El Consorci Besòs Tordera i els consells comarcals del Vallès Oriental i del Vallès Occidental presenten al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme una proposta per a la rehabilitació dels camins fluvials del Besòs i la Tordera

Dimecres, 3 de novembre de 2021
  • L’objectiu és optar a una partida de prop de 10 milions d’euros dels fons ‘Next Generation’, que permetrien acabar d’enllestir la xarxa de camins fluvials d’ambdues conques.

Amb l’objectiu de recuperar els camins fluvials de les conques del Besòs i de la Tordera, tant per al trànsit de vianants com de bicicletes, el Consorci Besòs Tordera, juntament amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, han presentat davant el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme un projecte per optar als fons Next Generation que ha d’atorgar la Secretaría de Estado de Turismo.

Aquest projecte respon a la necessitat de crear un marc territorial adequat per a l’explotació de les potencialitats del patrimoni natural i cultural situades en ambdues conques de forma responsable, integrant la sostenibilitat en la gestió perquè el desenvolupament turístic del territori, l’anomenat slow tourism, es realitzi en coherència amb els valors ambientals, socials i culturals de l’entorn.

Entre ambdues conques hi ha comptabilitzats 450 km de camins fluvials, dels quals actualment hi són transitables el 93%. Aquest 7% que resta pendent obeeix a la dificultat tècnica i/o administrativa a l’hora de tirar endavant els projectes de recuperació i adequació pertinents.

La recuperació del 100% d’aquests camins, que es contempla en aquest projecte, permetria la promoció turística i posar encara més en valor el patrimoni cultural, social, històric i gastronòmic de les conques, oferint rutes per al gaudi de la ciutadania i per a una mobilitat més sostenible.

Alhora, aquests camins fluvials permetrien la connexió amb altres rutes de més ampli abast, com comarcals, nacionals i internacionals, com ara l’Eix Pirinenc, l’Eurovelo 8 o la Ruta Mediterrània.

Després de l’estudi detallat dels punts on cal fer intervencions, així com de la millora de tota la xarxa de camins fluvials, l’import sol·licitat en aquesta convocatòria és de 9.563.706 euros.

  

 

Darrera actualització: 23.02.2022 | 16:10