El mercat immobiliari de naus i solars en lloguer als PAE del Vallès Oriental va pujar un 9% durant el 2020, mentre el preu mitjà de venda es va mantenir estable

Dilluns, 20 de setembre de 2021 a les 11:00
  • L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal presenta un nou informe d’evolució, referent al segon trimestre de 2021.

L’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal ha publicat l’Informe d’evolució dels polígons d’activitat econòmica corresponent al segon trimestre de 2021.

L’apartat dedicat a l’activitat econòmica, fa un repàs amb una mirada àmplia entorn l’evolució dels indicadors d’oferta immobiliària de naus i solars referents al passat 2020. L’anàlisi permet mesurar l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en el mercat immobiliari. Durant tot el 2020 van haver 2.670 ofertes actives de les quals 1.418 eren noves. Els municipis que més oferta van presentar van ser en aquest ordre: Granollers, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Parets dels Vallès, Montornès del Vallès i Mollet del Vallès, i concentren més de la meitat de l’oferta comarcal.

Es destaca que el preu de les ofertes de lloguer es va incrementar un 9% anual, a la vegada que va augmentar el sostre ofert en venda i lloguer.

En referència a l’habitual anàlisi de naus i solars en venda i lloguer als PAE de la comarca, en aquest segon informe trimestral es prenen en consideració les dades en conjunt del primer semestre, ja que aquest apartat no es va poder desenvolupar a l’anterior informe per la incidència que van patir els sistemes informàtics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La pandèmia segueix afectant un mercat immobiliari que encara no es troba del tot recuperat. Es posa en relleu com continua augmentant la mitjana de dies que les ofertes triguen a tenir sortida al mercat, que se situa ja en els 375. Continuen en alça els preus del lloguer, que arriba als 4,17€/m², i retrocedeix el preu de la venda lleugerament fins als 600€/m². També, des de gener i durant el transcurs d’aquest darrer semestre, es denota una davallada de la superfície de sostre ofert en lloguer.

Com és habitual en els informes trimestrals de l’OPAE, hi ha un primer apartat on es caracteritzen els PAE de la comarca, i s’analitzen alguns aspectes rellevants en matèria d’urbanització, accessibilitat i mobilitat i serveis disponibles. Les dades i la diagnosi s’extreuen del recentment presentat “Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental”.

L’informe recull en primer lloc els resultats més rellevants de l’Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental. En l’àmbit d’urbanització els resultats obtinguts han estat positius, i destaca el bon estat de les calçades (entorn el 90% del total), l’accessibilitat del 63% de les voreres o l’existència d’enllumenat a 3 de cada 4 voreres.

Pel que fa als aspectes d’accessibilitat i mobilitat, aquests mostren un major marge de millora. Els PAE es troben en general molt segregats dels nuclis urbans. L’accessibilitat mitjançant el bus és possible al 44% dels PAE, unes xifres que són també baixes en bici (17%), en tren (6%) i a peu (45%).  Aquestes xifres denoten la necessitat existent respecte al foment de la mobilitat sostenible i la millora de la integració dels PAE amb la xarxa de transports públics. L’informe recull altres resultats destacables de l’estudi, com ara l’oferta d’aparcament, la neteja, la correcta gestió que se’n fa dels residus o l’existència de plans de mobilitat adaptats a la realitat dels PAE.

Com a notícies destacades del segon trimestre, es recull per una banda el repte que es trobarà en el seu futur pròxim la indústria química vallesana, que haurà de reemplaçar una part de les seves plantilles a causa de jubilacions. D’altra banda es destaca la notícia negativa del tancament de la planta de l’empresa multinacional farmacèutica Novartis, ubicada a les Franqueses del Vallès, anunciada per l’any 2024.

Darrera actualització: 20.09.2021 | 11:06