El mes de desembre tanca l’any amb un creixement a l’alça de la contractació indefinida

Dilluns, 9 de gener de 2023

Avanç de dades de contractació i d’atur de desembre de 2022 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

La contractació del mes de desembre ha arribat als 7.541 contractes al Vallès Oriental, xifra marcadament inferior als 12.881 contractes registrats l’any passat, tot i que en aquest punt cal tenir en compte, d’una banda, que el mes de desembre acostuma a ser un mes en què la contractació disminueix i, de l’altra, que bona part del descens de la contractació global es deu a la reducció de les xifres dels contractes temporals. Per això, cal destacar que, en termes interanuals, el creixement de la contractació indefinida ha estat important, amb 1.268 contractes més que al desembre de 2021, la qual cosa suposa que gairebé s’ha triplicat la xifra de contractes indefinits, segons la informació facilitada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Els contractes signats al desembre han disminuït respecte del novembre, fet que és habitual en els mesos de desembre. Concretament, el descens ha estat del 30% (3.308 contractes menys), de forma més marcada en els indefinits (-31%; 1.269 menys) que en els temporals (-29%; 2.039 menys).  Per sectors, aquest darrer mes es veu com el sector serveis englobaria el 66% dels contractes (4.995 en total), seguit de la indústria amb un 29,6% (2.233) i la construcció amb un 3,79% (286 contractes) . El sector de l’agricultura concentra el 0,3% dels contractes.

A Catalunya, el mes de desembre s’han formalitzat 173.009 contractes laborals, el 38,8% dels quals han estat indefinits (67.150) i el 61,2%, temporals (105.859). Respecte al mes passat, al conjunt de Catalunya també s’han reduït els contractes (un 21%) així com respecte l’any passat (també s’ha registrat un descens del 21%), a conseqüència, igual que en el cas de la comarca, de la caiguda de la contractació temporal, atès que la indefinida es duplica al conjunt del país (+104,9%; 34.385 contractes més).

El 2022 es tanca amb un lleuger descens de l’atur

L’any 2022 ha finalitzat amb 19.732  persones aturades registrades al Vallès Oriental, la xifra d’atur més baixa en desembre dels darrers anys. Respecte al mes passat, l’atur ha augmentat lleugerament, un 0,25%, -49 persones desocupades més- a diferència del que ha passat a d’altres comarques veïnes o el conjunt català.  Respecte de l'any anterior, la reducció interanual si que és positiva, i l’atur baixa un 2,51%, -507 persones desocupades menys-. 

El desembre és un més en què habitualment disminueix l'atur, tot i que al Vallès Oriental, des de l’any 2010, el comportament de l’atur a final d’any ha estat variable: així ha registrat augments els anys 2011, 2018, 2020 i aquest 2022. La resta, la tònica general ha sigut de reduccions importants de l’atur tant respecte el novembre anterior com en termes interanuals.

A Catalunya, l’any 2022 ha finalitzat amb 346.338 persones aturades registrades a les oficines de Treball a Catalunya. Es tracta de la xifra de persones aturades més baixa en un mes de desembre des de 2007 (quan va tancar l’any amb 265.789 persones). Respecte del novembre l’atur ha disminuït en 2.644 persones (-0,8%)

Cal recordar que aquestes dades no inclouen les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació perquè no són considerades dins la classificació d’atur registrat (Ordre ministerial d’11 de març de 1985, per la que s’estableixen criteris estadístics per a la mesura de l’atur registrat).

Darrera actualització: 13.01.2023 | 08:33