El pes de la població jove amb nivells d’estudis primaris es redueix respecte les generacions més adultes

Dilluns, 24 d’abril de 2023
  • Informe “Joves i mercat de treball. Any 2022” elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental.

El 75% de joves del Vallès Oriental han assolit nivell d’estudis secundaris, amb una major proporció de joves que arriben a la segona etapa educació secundària. Respecte a les generacions més adultes, es constata la reducció del pes de la població amb nivells d’estudis primaris. Majoritàriament, la població menor de 30 anys té els estudis com a principal activitat i, de fet, la continuïtat en els estudis és la tònica en aquestes edats.

Aquestes són algunes de les dades que s’extreuen de l’Informe elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal, “Joves i mercat de treball. Any 2022”, l’Informe anual del treball juvenil que s’edita per segon any. Es tracta d’una anàlisi monogràfica que s’elabora aprofitant les dades disponibles tant a nivell local, com comarcal o al conjunt català (Enquesta Població Activa del 4T de 2022).

Les dades destacades de les característiques de la població jove i la seva relació amb el mercat de treball són:

  • D’acord amb les darreres dades del Padró d’habitants de l’any 2022, al Vallès Oriental la població se situa en 417.543 persones. La població compresa entre els 16 i els 29 anys suma 63.824 persones. D’aquestes, el 52% són homes i només 1 de cada 10 són joves amb nacionalitat estrangera.

 

  • Segons el nivell d’estudis, s’observa que el 75% de joves han assolit nivell d’estudis secundaris, amb una major proporció de joves que arriben a la segona etapa educació secundària. Així, respecte a les generacions més adultes es constata la reducció del pes de la població amb nivells d’estudis primaris. Majoritàriament, la població menor de 30 anys té els estudis com a principal activitat i, de fet, la continuïtat en els estudis és la tònica en aquestes edats.

 

  • Pel que fa a l’ocupació, el total de la població ocupada registral al Vallès Oriental suma, el  darrer trimestre de 2022, 172.172 persones, de les quals aproximadament 30.000 són joves de 16 a 29 anys, el 17% de la població ocupada del territori.

 

  • En termes d’ocupació, i amb dades del conjunt de Catalunya, és significatiu destacar que respecte el darrer trimestre de 2022, el creixement d’ocupació ha estat exclusiu de la població jove (+7,6% de 16 a 29 anys), atès que la població ocupada de 30 i més anys s’ha reduït un 0,7%. Per sexe, els homes i les dones joves han experimentat el mateix increment interanual (+7,6%), després que en el tercer trimestre les dones joves mostressin una reducció interanual d’ocupació.

 

  • Al llarg del 2022 al Vallès Oriental s’han formalitzat 142.145 contractes (4.945 contractes menys respecte el 2021, un descens del 3,3%), dels quals les persones joves d’entre 16 i 29 anys han formalitzat 62.153 contractes, és a dir, el 43,7% del total de la contractació laboral de la comarca. Aquesta proporció de contractació juvenil és destacable, ja que ha estat la més elevada des de l’any 2011.

 

  • Destaca el predomini, entre la població jove, dels contractes amb jornada a temps parcial i dels contractes de caràcter fix discontinu, que superen el 50% en ambdós casos. Les jornades a temps complert representen només 3 de cada 10 contractes a la població menor de 29 anys.

 

Aquest Informe anual vol ser una eina de suport a la tasca que es du a terme des del Servei Comarcal de Joventut o altres serveis locals que tenen, entre d’altres, la població jove com a col·lectiu de referència per al desenvolupament de les diverses polítiques públiques que duen a terme. 

Darrera actualització: 24.04.2023 | 12:38