El Ple del Consell Comarcal dóna suport a la presentació del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la LRSAL

Dijous, 13 de març de 2014 a les 11:47

En el Ple extraordinari d'ahir, els grups comarcals, a excepció dels representants del Partit Popular, van votar a favor de la moció suport a la tramitació iniciada per ajuntaments i diputacions per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.

Des del moment d’aprovació de LRSAL el Consell de Governs Locals de Catalunya ha impulsat una campanya per a què els ajuntaments catalans presentin un conflicte en defensa de l’autonomia local de la LRSAL al Tribunal Constitucional. Una iniciativa que requereix d’ aproximadament 1.200 ajuntaments de tot l’Estat que representin 7’5 milions d’habitants.

Tot i que la LOTC (Llei Orgànica 2/1979 del Tribunal Constitucional) estableix que tan sols els municipis i les diputacions provincials estan legitimats per interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local, els consells comarcals es troben directament afectats per la LRSAL, tant per la seva condició d’ens locals amb personalitat jurídica pròpia com pel fet d’estar formats pels municipis de la comarca.

Per aquest motiu, i per donar suport a la campanya impulsada pel Consell de Governs Locals, el Ple del Consell Comarcal es va reunir ahir en una sessió extraordinària per sotmetre a debat l’aprovació d’una moció per expressar el rebuig a la LRSAL i el suport a la presentació de l’esmentat conflicte en defensa de l’autonomia local.

Després de la intervenció dels portaveus dels grups PSC-PM, CIU, ICV-EUA I ERC explicant els motius del vot a favor de la moció, i de la portaveu del grup comarcal PPC en sentit contrari, dels 26 consellers comarcal assistents 24 van votar a favor i només 2, del grup comarcal del Partit Popular; van votar en contra.

El president del Consell Comarcal, José Orive ha justificat la necessitat d’un pronunciament del Ple del Consell Comarcal sobre aquest assumpte, tot i que els consells comarcal no estan legitimats per interposar directament el conflicte, dient “la raó de ser del Consell Comarcal és el suport als municipis i davant d’un atac com aquest a l’autonomia local i els serveis que prestem des dels ajuntaments cal la màxima implicació de tots per fer visible la nostra força i deixar clar que nostra prioritat són els ciutadans".

Darrera actualització: 13.03.2014 | 12:52