El primer semestre de 2022 el 65 % de les persones aturades a la comarca percebien algun tipus de prestació per desocupació

Dimarts, 19 de juliol de 2022 a les 09:00
  • Nota informativa sobre prestacions per desocupació elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal corresponents al 1r semestre de 2022.

Les dades de prestacions per desocupació corresponents a juny de 2022 indiquen un augment del grau de cobertura. El percentatge de persones en situació d'atur que no rep cap tipus de prestació se situa en el 35%. Així el grau de cobertura de les prestacions ha augmentat en gairebé 11 punts percentuals respecte a un any abans i se situa en el 65,07%, i  gairebé quatre punts per sobre de la mitjana provincial (61,9%). El nivell de cobertura se situa en xifres similars a les prèvies a l'esclat de la pandèmia. Així es desprèn a la nota informativa elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Ja amb les dades del juny de 2021 s’observava una millora important de les dades respecte al grau de cobertura* de les prestacions i la reducció del nombre de persones en situació d’atur i/o desocupació (és a dir, persones amb dret a rebre algun tipus de prestació) respecte l'any 2020. 

A 30 de juny de 2022 estaven vigents a la comarca 12.473 prestacions per desocupació, la qual cosa suposa un descens del 5,5% respecte al juny de 2021.

L’augment del grau de cobertura de les prestacions es deu sobretot a la reducció de la xifra d’atur registrat, que s’ha reduït un 24% respecte el mateix període de l’any passat.

El 35% de les persones desocupades són perceptores de prestacions contributives (incloses les d'ERTO), el 27% de caràcter assistencial i el 2,2% persones  beneficiàries del programa de renda activa d’inserció.

La progressiva millora del context econòmic, que es caracteritza per un avanç substancial en els indicadors d'ocupació de la població, ha propiciat assolir a tots els àmbits territorials un grau de cobertura més elevat, que se situa en xifres similars a les assolides als anys 2012-2013.

* NOTA METODOLÒGICA La cobertura de les prestacions mesura la proporció de persones aturades que reben algun tipus de prestació o subsidi econòmic de desocupació. Es calcula situant al numerador la suma de la població beneficiària de prestacions contributives i de prestacions assistencials i, al denominador, la població desocupada total. Hi ha col·lectius al numerador (demandants d’ocupació no classificats com a aturats registrats: fixos discontinus i treballadors afectats per ERTOs) que no hi són al denominador. Per tant, la proporció podria superar el 100% perquè aquests col·lectius poden tenir dret a prestacions.

 

Darrera actualització: 19.07.2022 | 12:20