El sector de la construcció al Vallès Oriental recupera activitat, amb un 34,3% d’increment el 2022 en el nombre d’habitatges iniciats

Dijous, 15 de juny de 2023
  • Informe sectorial sobre el sector de la construcció al Vallès Oriental -Indicadors de l'any 2022 i primer trimestre de 2023- de l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat l’Informe sectorial: "Evolució del sector de la construcció al Vallès Oriental - Indicadors 2022-1r trimestre 2023", on s'analitza les principals dades del sector durant el darrer any. S’estudien els indicadors més importants que el representen i el conformen, i s'analitzen les dades comarcals i municipals.

Les dades sectorials del darrer trimestre de 2022 indiquen, a nivell d’estructura productiva i el seu impacte en l’economia catalana, que el major dinamisme es troba en els sectors de la construcció i sobretot als serveis, mentre que el sector industrial i el sector agrari mostren caigudes, a causa de l’encariment de costos. La construcció els darrers trimestres segueix amb un creixement notable (4,8 % interanual), però amb perspectives d’alentiment per la pujada dels costos financers. 

Al Vallès Oriental, la bona activitat del sector ha fet que en termes globals l’any 2022 s’hagi recuperat molta activitat, amb un creixement notable dels habitatges iniciats (un total de 247 més que l’any passat, el 34,3%) i un menor creixement de les dades referides als habitatges acabats, que registren un descens del -14%. Actualment, el sector es troba en una nova fase expansiva, després de la crisi del 2020, que l'està portant a superar valors prepandèmics.

Pel que fa a l’evolució dels llocs de treball localitzats en el sector de la construcció a la comarca, mostra una millora important respecte als trimestres anteriors i, de fet, percentualment és el sector amb un major creixement i constant en els darrers trimestres. No obstant, aquestes xifres segueixen estan força allunyades respecte xifres assolides en períodes anteriors. Difícilment el sector tornarà a estar a prop de registrar els gairebé 20.000 llocs de treball comptabilitzats durant inicis de l’any 2008, en ple cicle expansiu de l’economia catalana.

Actualment el sector de la construcció evidencia una recuperació progressiva del teixit productiu i dels llocs de treball ocupats, amb un augment de l’ocupació en el sector i la bonança de la seva evolució en termes d’activitat. Alhora, es troba davant nous escenaris i reptes, com poden ser tots els vinculats a la sostenibilitat i la transició ecològica.

L’evolució de futur del sector depèn també d’aspectes diversos, entre els quals sobresurt la necessitat de relleu generacional, els costos de les primeres matèries i la necessitat d’avançar i consolidar l’àmbit del mercat de l’habitatge i l’obra pública.

Darrera actualització: 15.06.2023 | 14:18