El sector turístic del Vallès Oriental supera un estiu marcat per la incertesa

Dijous, 22 d’octubre de 2020
  • L’impacte de la Covid-19 en el sector turístic del Vallès Oriental.

Els allotjaments turístics del Vallès Oriental, malgrat l’estat d’alarma, el confinament internacional i la situació crítica del sector, han pogut engegar motors i atendre la demanda turística que s’ha presentat a la comarca aquest estiu.

Les dades del Tourism Data System treballades pel Servei de Turisme del Consell Comarcal en col·laboració amb la Diputació de Barcelona mostren un estiu marcat per una ocupació excepcionalment baixa, on la situació dels establiments hotelers difereix bastant de la situació de càmpings o turisme rural, els quals han patit un impacte més lleuger en la demanda d’allotjament turístic.

El sector hoteler del Vallès Oriental, durant el mes de juliol i agost del 2020, ha patit una caiguda de les pernoctacions de més d’un -50% respecte de l’any anterior. En càmpings i turisme rural aquesta caiguda ha estat més lleugera però, igualment, ha superat el -20% en turisme rural i el -30% en càmpings durant el mes d’agost.

Aquesta caiguda en pernoctacions es deu, principalment, a la davallada de turisme estranger. L’agost del 2019, aquest públic suposava aproximadament un 50% de les pernoctacions en les tres tipologies d’allotjament. El mateix mes del 2020, el turisme estranger ha suposat un 23% de les pernoctacions en hotels, un 5% en càmpings i un 7% en turisme rural.

L’oferta de places, per contra, pràcticament s’ha mantingut igual. Si és cert que durant el més de juny es va registrar una caiguda significativa de l’oferta d’allotjament turístic comarcal. En aquest aspecte, els establiments hotelers van ser els més afectats, els quals, durant aquest mes, només van obrir la meitat de les places que tenien en oferta l’any anterior. En càmpings, aquest percentatge se situa en un 87% i en turisme rural en un 74%. En canvi, durant els mesos de juliol i agost, l’oferta de places obertes s’ha recuperat significativament, arribant a pràcticament les mateixes xifres que a l’estiu del 2019, registrant, només, un lleuger descens de l’oferta hotelera del -6,3%, respecte del 2019, i del turisme rural d’un -7%. Els càmpings mantenen el mateix nombre de places.

Com a conseqüència de la davallada en les pernoctacions, el percentatge d’ocupació per places també ha caigut en 33 punts percentuals en establiments hotelers, 14 pp en càmpings i 9pp en turisme rural, situant-se en un 32,5%, 31,5% i 51,8% respectivament.

Una dada curiosa sobre l’ocupació hotelera del mes d’agost del 2020 s’observa a l’ocupació per habitacions. I és que, durant les dates en les quals es va celebrar el Gran Premi de Fórmula 1, del 14 al 16 d’agost, al Circuit de Barcelona –Catalunya (a Montmeló), l’ocupació per habitacions es va disparar fins arribar a, pràcticament, el 50% de les habitacions ocupades. La resta del mes d’agost l’ocupació per habitacions ha estat d’un 33%. Aquesta dada es pot explicar perquè, possiblement, gràcies al Gran Premi de F1, els hotels del Vallès Oriental van poder omplir les habitacions amb personal tècnic de la competició. Aquestes persones, segurament, es van allotjar en habitacions dobles amb ús individual, per tant, es va ocupar l’habitació però no el total de les places. Aquest és un patró comú en el turisme de reunions.

La dada positiva es troba en l'estada mitjana que, durant els mesos d’estiu, ha incrementat lleugerament, en general, però principalment en càmpings, que ha augmentat pràcticament en una nit, quedant pels voltants de les 3 nits de pernoctació de mitjana.

La valoració de la marxa del negoci, el mes d’agost del 2020, es qualifica com a suspesa, amb un 4,9 de mitjana, respecte del 7,2 del mes d'agost de l'any 2019. Les tipologies d'allotjament que millor valoren aquest punt són els càmpings i el turisme rural, puntuant amb un 6 sobre 10 la marxa del seu negoci, el mes d’agost del 2020. Els establiments hotelers, per contra, puntuen amb un 3,6 aquest mateix mes. Una curiositat en aquest indicador és que a l'inici de l'estiu, en el mes de juny, tant càmpings com turisme rural tenien una valoració de la marxa del negoci similar a la dels hotels (pels voltants del 4). A mesura que ha anat avançant l'estiu, els càmpings i el turisme rural han tingut una evolució positiva mentre que els hotels han empitjorat aquesta valoració. Un patró similar succeeix amb la valoració de l’ocupació. Per tant, es podria dir que els establiments hotelers han experimentat una situació pitjor de l’esperada, mentre que els càmpings i el turisme rural preveien un estiu més complicat del què finalment han viscut.

L’últim punt a destacar és el preu de comercialització de les habitacions dobles en establiments hotelers que, el mes de juny de 2020, va disminuir un 0,3% respecte de l'any anterior. Els mesos de juliol i l'agost, en canvi, aquest ha incrementat considerablement, un 36% el mes de juliol i un 22% el mes d'agost, situant-se prop del  77€ per habitació i nit el mes d’agost.

A més a més, durant la setmana del Gran Premi de Fórmula 1, aquest preu es va incrementar encara més, arribant als 83€ de mitjana per a tot la comarca.

Cal destacar que, segons les dades proporcionades pel Labturisme de la Diputació de Barcelona, els mesos de juliol i agost el Vallès Oriental ha estat la comarca amb un major increment del preu mig de comercialització, de l’habitació doble en hotels i de la parcel·la en càmpings, de tota la província de Barcelona. Aquests preus han incrementat un +28,3% i un +12,8% respectivament, respecte de l’any 2019.

Totes les dades presentades provenen de la plataforma del Tourism Data System, impulsada pel Labturisme de la Diputació de Barcelona i Eurecat. Aquesta plataforma, totalment gratuïta, permet gestionar i analitzar l'evolució de l’activitat turística de la comarca i dels seus allotjaments. El desplegament d’aquesta plataforma al Vallès Oriental, es va engegar el gener de 2018 i, actualment, ja fa dos anys que es troba en fase consolidada.

Darrera actualització: 13.09.2021 | 12:26