El Vallès Oriental, la comarca que més ha crescut en ocupació i generació d’excedent empresarial en el sector de la Química el període 2013-2020

Dijous, 16 de febrer de 2023
  • El Consell Comarcal presenta l’”Estudi del sector químic al Vallès Oriental” i la marca dels polígons d’activitat econòmica PAEVOR.

El Consell Comarcal ha presentat aquest matí a la Sala Concòrdia de Montmeló l’”Estudi del Sector Químic al Vallès Oriental” i la marca territorial PAEVOR, dos projectes estratègics de la taula de concertació territorial Vallès Oriental Avança (TVOA).

La marca territorial PAE VOR (Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental) és l'acció prioritària del Pla de màrqueting territorial per a la promoció industrial del Vallès Oriental, i l’”Estudi del Sector Químic al Vallès Oriental” esdevé l’anàlisi que necessitava la comarca “per acreditar amb dades que la necessitat expressada fa 3 o 4 anys de disposar d’un centre de formació professional en matèria de Química està basada en dades objectives i ens ajuda a concloure i documentar que aquesta és la direcció que hem de prendre i aquesta és la necessitat real i efectiva del territori” segons paraules de l’alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez.

Segons la tècnica del Consell Comarcal, Carme Rodríguez, avui “assolim un doble objectiu de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA): la creació de la marca PAE i la primera acció emmarcada en aquesta marca, que és l’Estudi de la Química” i ha anunciat la celebració a l’abril d’una jornada amb les empreses del sector químic.

Estudi del sector Químic del Vallès Oriental

Aquest estudi analitza a fons el sector per tal de dimensionar-lo, determinar-ne les característiques principals, les necessitats i implicacions dins i fora de la comarca.

L’estudi aporta dades sobre l'impacte econòmic, l'ocupació, la formació, la igualtat, la innovació i recerca, el medi ambient o l'energia. S'aporten fets que descriuen l'estat actual del sector, els trets distintius vers altres sectors o territoris, les necessitats que tenen les empreses que l'integren i també possibles línies d'actuació per tal de millorar algunes mancances o debilitats, o potenciar el seu desenvolupament dins la comarca des d'un punt de vista sostenible. Amb aquest estudi es pretén, també, potenciar la indústria química del Vallès Oriental com a referent en ocupació de qualitat, lideratge tecnològic i competitivitat territorial.

En línies generals, les empreses de productes químics, la farmacèutica i les productores de cautxú i plàstic del Vallès Oriental han protagonitzat un creixement continuat en l’última dècada tant de la facturació com de l’ocupació, i han arribat als 3.500 milions d’euros i als 10.900 llocs de treball el 2020 (13% respecte el total de Catalunya).

El creixement en la facturació del sector a la comarca ha sigut del 54,7% en el període 2010-2020 i representa el 12% de tot el sector a Catalunya. En termes de Valor Afegit Brut (excedent empresarial per a retribucions a treballadors, impostos i reinversió), el sector a la comarca ha duplicat tant els resultats en els últims 11 anys com el percentatge respecte del VAB generat pel sector a tot Catalunya (del 7% al 14%).

Així, doncs, el Vallès Oriental ha sigut líder a Catalunya en el creixement d’ocupació i de generació d’excedent empresarial (valor afegit brut) en el període 2013-2020 per aquest sector. A més, es preveu un creixement del 2,5% anual en facturació i de l'1,7% anual en ocupació pels pròxims anys.

En termes d’ocupació, el Vallès Oriental és la comarca amb més pes de contractació sobre el sector químic català i la tercera en major nombre d’afiliacions a la Seguretat Social. Per altra banda, dins aquesta indústria, les empreses farmacèutiques són les que tenen una plantilla més envellida i més desigual en representació de gènere (57% homes i 43% dones).

En l’àmbit formatiu, hi ha hagut un augment de les matriculacions en estudis d’FP de química del 64% els últims 7 anys. Els estudis relacionats amb perfils de laboratori, tant de tècnic mitjà com superior, són els més demandats. L’any 2021 la inserció laboral dels graduats en estudis d’FP de química al Maresme-Vallès Oriental va ser del 61%.

Pel que fa a la distribució del sòl industrial, el sector químic ocupa un 12,27% de la superfície comarcal de polígons industrials, per darrere del sector logístic i del metal·lúrgic.

Marca PAEVOR

La marca PAEVOR parteix com acció prioritària del Pla de màrqueting territorial per a la promoció industrial del Vallès Oriental, publicat el desembre de 2021. Aquest Pla configurava la Identitat dels PAE del Vallès Oriental com un teixit productiu dens, diversificat, competitiu i format per PIMEs, amb una alta qualitat de vida i de treball, amb un alt compromís mediambiental i amb voluntat de cooperació i col·laboració entre els agents del territori. Els objectius de la marca són els de retenir i captar empreses que aportin valor, talent i competitivitat a la comarca i connectar i involucrar els agents del territori partícips de les dinàmiques del teixit productiu.

El procés de creació de la marca ha comptat amb el procés participatiu del Grup de Treball PAE de la TVOA i finalment ha sorgit un logotip visual, innovador, global, directe, entenedor, que recull bé la identitat sorgida del pla de màrqueting i entén bé el teixit productiu de la comarca.

Amb la presentació d’aquesta marca comença la fase de la seva implementació amb accions de comunicació, màrqueting digital, materials corporatius, pactes d’adhesió o l’adaptació del Portal web dels PAE del Vallès Oriental a la nova marca, entre d’altres.

Darrera actualització: 16.02.2023 | 14:59