El Vallès Oriental té 184.315 persones afiliades a la Seguretat Social, amb un creixement interanual del 3,62%

Divendres, 10 de desembre de 2021 a les 12:00
  • Nota Informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis sobre afiliats/des i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l’afiliat.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal acaba de publicar una Nota informativa amb el resum de les principals dades referides al Vallès Oriental sobre afiliats/des i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l’afiliat. Dades definitives de novembre del 2021.

Les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), indiquen que el Vallès Oriental registra un creixement interanual pràcticament similar al conjunt català, del 3,62%, i situa el total d’afiliats/des de la comarca en 184.315 persones.

El mes de novembre i respecte al mateix període de l’any anterior, la xifra d'afiliats/des i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat/da augmenta al conjunt de Catalunya i les seves comarques, especialment a la demarcació de Girona, comarques de muntanya i zona de Tarragona.

Pel que fa a la xifra d'afiliacions per sector econòmic, s’observa com al Vallès Oriental tots els sectors registren un creixement important, i destaca especialment el sector serveis, que registra un creixement interanual superior al 4% (molt similar al conjunt català) i suposa el 72% del total d'afiliacions de la comarca. La resta de sectors econòmics registren increments superiors al 2,5% pel que fa a les afiliacions, xifres molt similars o superiors al del conjunt català.

Darrera actualització: 10.12.2021 | 12:53