El Vallès Oriental va registrar 3.819 defuncions el 2020, un 27,30% més respecte el 2019

Dimecres, 15 de desembre de 2021 a les 12:00
  • Nota Informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis sobre estadística de defuncions el 2020.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal acaba de publicar una Nota informativa sobre “Estadística de defuncions. Any 2020”, que proporciona informació sobre les defuncions de persones residents a Catalunya i els seus àmbits territorials, segons les característiques demogràfiques i socials.                   

Segons les dades, el Vallès Oriental va registrar, l'any 2020, 3.819 defuncions, un increment del 27,30% respecte l'any 2019. Al Vallès Oriental la taxa bruta de mortalitat es va situar en 9,21 defuncions per cada 1.000 habitants, una xifra lleugerament inferior al conjunt català.

A Catalunya, l’any 2020 es van registrar 79.784 defuncions, amb una taxa bruta de mortalitat de 10,32 defuncions per 1.000 habitants. En relació amb el 2019, es va registrar un augment de 15.237 defuncions, el 23,6% en termes relatius. Aquest fort increment és degut a l’impacte de la pandèmia de la Covid19 i representa la major variació anual dels darrers 82 anys.

La taxa bruta de mortalitat a Catalunya l’any 2020 va assolir 10,32 defuncions per 1.000 habitants, un augment d’1,9 punts respecte de l’any 2019, any en el qual es va registrar una taxa de 8,41 per cada mil habitants.

Amb l'anàlisi segons període, es pot observar que els mesos de març i abril van registrar el major increment de defuncions, amb un augment del 97% i del 16% respectivament en relació als mesos anteriors. Respecte al mateix període de l'any 2019, l'increment de les defuncions es notable també entre aquests dos mesos: un increment del 78% el mes de març i un 159% a l'abril. Per tant, de forma clara, es veu l'impacte de l'esclat de la pandèmia i la seva primera onada.

A nivell municipal es veu com, majoritàriament, són els municipis més petits i amb una major proporció de població major de 70 i 80 anys els que presenten una taxa de mortalitat superior a la taxa registrada a nivell comarcal.

Per sexe, les xifres totals a la comarca van ser gairebé similars, amb 1.918 defuncions masculines i 1.901 femenines. Respecte l’any anterior, l’augment de defuncions va ser major per a les dones amb una variació del 28% i del 26,5% per als homes.

La distribució de les defuncions per edats presenta una forta concentració en les edats de 85 anys o més (1.795 defuncions), que van representar gairebé la meitat (47%) del total de defuncions, 4 dècimes més que el 2019 (46,6%).

Darrera actualització: 15.12.2021 | 12:11