La contractació creix el mes de maig al Vallès Oriental, tot i que registra un descens notable en termes interanuals

Dimarts, 6 de juny de 2023
  • Avanç de dades de contractació de maig de 2023 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Durant el mes de maig s’han formalitzat al Vallès Oriental 10.904 contractes, fet que suposa un creixement de 2.570 contractes respecte l’abril passat,  però un descens de 1.497 contractes respecte fa un any.

Per sexes, les dones concentren el 45% de la contractació, amb un total de 4.959 contractes, segons l’avanç elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

En termes intermensuals, la contractació global ha crescut un 31%, i és l’ascens més intens en la contractació de tipus temporal (amb un creixement del 36%, +1.713 contractes); la contractació indefinida s’ha moderat (amb un creixement del 23%,  +857 contractes). El pes dels contractes indefinits es manté, i suposa pràcticament el 41% del total de contractes, per damunt del 37% de fa un any.

Respecte el mes de maig de 2022, la pèrdua de contractes ha afectat especialment la contractació temporal, que ha registrat un descens del 17,8% (és a dir, -1.382 contractes); la contractació indefinida en canvi experimenta un descens molt menor, del 2,48%, és a dir, només -115 contractes.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat es comprova que, respecte l’any passat, només els contractes ordinaris a temps indefinit creixen (+482 contractes); la resta es redueixen sensiblement, especialment els convertits en indefinits (es redueixen en -582 contractes, un 64% menys).

En l’àmbit de la contractació temporal, les modalitats que creixen són els contractes de formació i els de jubilació parcial (un creixement en xifres absolutes petit, de 3-4 contractes) o les altres tipologies de contracte (+30 contractes, un 21% d’increment)

Per activitats econòmiques, les activitats administratives, les activitats vinculades a l’administració pública, l’àmbit del transport i les activitats d’informàtica i comunicacions lideren el creixement de la contractació d’aquest mes respecte ara fa un any.

A Catalunya, el mes de maig s’han formalitzat 228.369 contractes laborals, dels quals el 47,1% han estat indefinits (107.634) i el 52,9% restant, temporals (120.735). Respecte de l’abril, la contractació global ha crescut un 23,8% (+43.896 contractes), ascens que ha estat més intens en la contractació temporal (28,2%; +26.567) que en la indefinida (+19,2%; +17.329). Interanualment s’ha produït un descens de l’11,1% en la contractació (28.652 menys) -11,7% en la indefinida i -10,7% en la temporal.

Darrera actualització: 6.06.2023 | 12:46