La població d’origen estranger augmenta al Vallès Oriental de forma molt moderada

Dimarts, 7 de març de 2023 a les 10:00
  • Nota informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Al Vallès Oriental el creixement de la població estrangera segons les darreres xifres oficials, ha sigut molt moderat, només de 81 persones (un increment del 0,2%) molt més reduït que en anys anteriors, segons la Nota Informativa sobre població d’origen estranger 2022, elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Actualment la població d'origen estranger a la comarca representa el 9,4% del total de la seva població i suposa el percentatge més baix dins del conjunt català.

Així, el Vallès Oriental manté, en termes demogràfics, una dinàmica positiva de creixement, tot i que lleuger, com ja es va veure amb l’avanç de dades del Padró d’Habitants que es va elaborar al mes de gener. Actualment, la població estrangera resident al Vallès Oriental és de 39.392 persones, xifra que representa el 9,45% de la població de la comarca, percentatge inferior al de Catalunya (16,32%) i al de l’àmbit metropolità (15,83%), àmbits on el creixement de la població d’origen estranger ha estat superior a l'1,7%.

Pel que fa a la distribució per sexes, es veuen diferències significatives entre població d’origen estranger i població d’origen autòcton. Així, mentre que entre la població d’origen català i/o espanyol, la proporció és molt similar (49,8% homes i 50,1% dones), si es posa el focus en la població estrangera, s’observa que aquesta distribució és menys homogènia: el 53% de la població és masculina i el 47% restant és femenina. Aquesta diferència en la distribució per sexes encara es fa més evident si es creua per edats. Així, entre la població de 30 a 44 anys, pràcticament una de cada 10 persones residents a la comarca és d'origen estranger. El pes de la població masculina s'evidencia entre els joves de 16 a 29 anys, on es troba que al voltant del 56% és població d'origen estranger

Si es mira la procedència de la població estrangera que viu a la comarca, la població d’origen africà segueix sent la més nombrosa, amb gairebé un 37,5%, i la segona més nombrosa, la població d’Amèrica del Sud, amb un 21,7%, un pes similar a la registrada l'any passat. El tercer lloc l’ocupa la població de la resta de la Unió Europea amb un 17,9%. Proporcionalment es veu com les nacionalitats procedents d'altres continents van guanyant pes respecte a la resta de població migrant: la població procedent d’Àsia i Oceania representa el 9,4%), Amèrica del Nord i Central (7,3%) i la resta d’Europa (6,3%).

Des d'una perspectiva municipal s’observa que Canovelles segueix sent el municipi amb més població d'origen estranger (18%), seguit de Granollers (14,07%), Mollet del Vallès (11,94%) i la Llagosta (11,66%). Per contra, els municipis amb un percentatge inferior d'estrangers són Santa Maria de Martorelles (2,14%), Lliçà d'Amunt (3,17%) i Lliçà de Vall (3,54%).

Darrera actualització: 07.03.2023 | 14:48