La Taula Vallès Oriental Avança aprova la Diagnosi Territorial del futur Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l’Ocupació

Dijous, 7 de juny de 2018

El passat dimecres 30 de maig a la seu de la UEI-Cerclem els membres de la Taula de concertació territorial van aprovar el document de diagnosi estratègica desenvolupada des de finals de 2017. El procés de redacció ha comptat amb la participació de més de 150 persones de diferents àmbits i sectors relacionats amb el Desenvolupament econòmic i l'ocupació.

En la sessió plenària de la Taula Vallès Oriental Avança, on en formen part els sindicats UGT i CCOO, les patronals PIMEC i la UEI, 29 ajuntaments i el Consell Comarcal, es van presentar les conclusions del procés de diagnosi. Aquestes conclusions han quedat redactades en un document titulat "Relat territorial i Punts Crítics", el qual ha de servir com a document de referència per a la redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental i, en concret, com a element orientador i facilitador de la fase de definició d'objectius estratègics. La presentació del document va ser a càrrec de l'empresa Actíva Prospect, col·laboradora directa del procés de redacció de la diagnosi.

Dels reptes i oportunitats territorials identificats es destaca l'oportunitat històrica de la comarca per articular una proposta estratègica conjunta entre les administracions i els agents socials i econòmics del territori. La Taula Vallès Oriental Avança, com a espai nascut per la concertació de polítiques en matèria de desenvolupament econòmic, és pionera en impulsar iniciatives per redreçar aquesta situació, com ho ha demostrat el mateix procés de redacció de la diagnosi estratègica.

Des de la perspectiva del teixit productiu i les vocacions es destaquen reptes com la reindustrialització de la comarca basada en la innovació, el coneixement i l'augment de la productivitat o l'obsolescència dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) respecte als requeriments actuals del teixit empresarial i la seva manca de gestió. En aquest àmbit també s'identifica com a repte que l'estoc de mà d'obra, tant a la indústria com en el sector del transport, voreja l'escassetat.

El document de diagnosi també identifica reptes i oportunitats des d'altres perspectives com la social, la del treball i l'ocupació i la del model de mobilitat i transport.

Pròximament es farà una presentació pública del document on també s'explicarà com es durà a terme la segona fase de redacció del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 7.06.2018 | 14:23