L’any 2019, el Vallès Oriental registra un creixement del 4% en renda familiar bruta disponible

Dijous, 5 de maig de 2022 a les 14:00
  • Nota Informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis, d’acord amb les dades actualitzades per l’IDESCAT.

L’any 2019, el Vallès Oriental va registrar un creixement del 4% respecte a l’any anterior, pel que fa a la renda familiar bruta disponible, segons la Nota Informativa elaborada per l’Observatori- Centre d’Estudis del Consell Comarcal, d’acord amb les dades  actualitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

Entre els municipis amb uns nivells de renda més elevats a la comarca, hi ha Vallromanes, l'Ametlla del Vallès i Vilanova del Vallès, que també registren les variacions més importants respecte l’any 2018.

El Vallès Oriental, amb el 4% de creixement, mostra una evolució similar a altres comarques veïnes de l'àmbit metropolità, tot i que, en termes de renda per habitant, no és de les que registra millors xifres; així, se situa per darrera del Barcelonès (que es manté com la comarca catalana amb la renda per habitant més elevada, amb 20.400 euros l’any 2019, i supera en un 12,2% la mitjana catalana), seguida del Baix Llobregat (18.900 euros), el Garraf (18.600 euros), el Vallès Occidental (18.500 euros) i el Maresme (18.400 euros). Només l'Alt Penedès amb una renda per habitant de 16.300 euros, se situa per sota de la nostra comarca.

Per components, la remuneració d’assalariats és la principal font d’ingressos en totes les comarques, tot i que hi ha diferències en el territori. L’any 2019 els salaris van representar el 60% dels recursos de les famílies del Vallès Oriental, percentatge superior a la mitjana catalana (58,8%). Els ingressos derivats de les rendes empresarials i professionals van representar al Vallès Oriental el 21%, proporció lleugerament per sota de la mitjana catalana (21,4%). Finalment, els ingressos provinents de les prestacions socials suposen el 18,5% dels principals recursos. El pes d’aquest component a la comarca també està per sota de la xifra del conjunt de Catalunya (19,8%).

Darrera actualització: 05.05.2022 | 14:03