Les dades de contractació del mes de juny mostren que es manté el creixement de la contractació indefinida al Vallès Oriental

Dijous, 7 de juliol de 2022 a les 11:00
  • Avanç de dades de contractació de juny de 2022 de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

Durant el mes de juny s’han formalitzat a la comarca 13.514 contractes, fet que suposa un creixement de 1.113 contractes més respecte el mes de maig passat,  tot i que alhora suposa un manteniment de les dades respecte a fa un any.  Per sexes, les dones concentren el 47% de la contractació, amb un total de 6.294 contractes, uns 500 més que el mes passat. Són dades de l’avanç de contractació elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal.

El manteniment de les xifres pràcticament similars a les de l’any passat amaga, però, una variació important. Així, al juny de l’any passat es van registrar 1.315 contractes, només un contracte més que aquest juny. Ara bé, la diferència important es constata en l’increment de la contractació indefinida: com també es veu en mesos anteriors, és la contractació indefinida la que registra el creixement més considerable, i assoleix les xifres més altes dels darrers anys[1]. Així, al Vallès Oriental,  el percentatge de contractes indefinits es manté en pràcticament el 40% del total de contractes, per damunt de l’11% que suposava fa un any, i també creix respecte al mes anterior. La contractació temporal aquest mes també creix, contràriament al que es veu en els darrers mesos, però tot just se situa en el 63%, ben lluny del 89% que suposava fa un any. Globalment, es pot dir que la xifra de contractes temporals ha caigut en pràcticament una tercera part respecte al juny de fa un any.

Si s’analitza l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, es veu que totes les modalitats de contractació indefinida guanyen pes, i destaquen els contractes ordinaris a temps indefinit (+3.026 contractes més que fa un any) o els convertits en indefinits (+426 contractes més que fa un any) així com els indefinits per a persones amb discapacitat (aquest maig s’han fet 13 contractes més que fa un any). En l’àmbit de la contractació temporal, aquest mes creixen els contractes eventuals per circumstàncies de la producció (+673), els d’interinitat (+356) i respecte els contractes temporals bonificats per a persones amb discapacitat, s’observa com es manté la línia de creixement.

Per activitats econòmiques, les activitats administratives i auxiliars, les activitats artístiques i d'entreteniment i activitats vinculades a l’administració pública són les que lideren el creixement de la contractació d’aquest mes.

En el conjunt del primer semestre de l’any, els contractes indefinits s’han doblat respecte al primer semestre de 2021, amb un ascens de la contractació indefinida del +166%. En canvi, s’ha produït un descens en la temporal (-11,59%; 6.684 menys).

A Catalunya,  el juny de 2022 s’han formalitzat 280.974 contractes laborals. D’aquests, 129.542 han estat indefinits i suposen de nou un volum rècord mensual de contractació indefinida. En proporció, representen el 46,1% de la contractació mensual. En comparació amb el maig, la contractació ha crescut un 9,3%, amb més intensitat la temporal (+12%; 16.258 més) que la indefinida (+6,3%; 7.695 més).


[1] Cal tenir en compte que amb l’aprovació de la Reforma Laboral el passat mes de desembre de 2021, a partir del 31 de  març de 2022 les empreses han d’adaptar els contractes al nou marc establert per la reforma, que presenta novetats importants en l’àmbit de les noves modalitats de contractes de formació, així com els canvis per a contractes temporals i fixos discontinus. La reforma pressuposa com a ordinari el contracte indefinit, redueix les causes en què es pot acudir als temporals, així com la duració d'aquests.

Darrera actualització: 07.07.2022 | 11:24