Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar per al curs 2023/24

Dimarts, 9 de maig de 2023
  • Les sol·licituds es poden presentar fins el 9 de juny al l’ajuntament on es resideix.

Des d’avui, 9 de maig, i fins el 9 de juny, està obert el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts individuals de menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal per al curs 2023/2024.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’ajuntament de residència. En el cas d’alumnat escolaritzat en una altra comarca, la sol·licitud s’ha de presentar al Consell Comarcal o municipi/centre que en faci la gestió amb el seu model de sol·licitud degudament emplenat i signat.

En són persones beneficiàries l’alumnat que cursa ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics i escolars que cursen segon i tercer de primer cicle d’educació infantil en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat de Catalunya on s’hagi implantat.

Per al curs escolar 2023-2024 s’estableix un preu de 6,91€/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores i mitja i 6,54 euros/alumne/dia per als centres amb una durada d’espai de migdia de 2 hores.

El termini de presentació de sol·licituds s’ha iniciat el 9 de maig de 2023 i finalitza el 9 de juny de 2023. Es preveu la presentació de sol·licituds sobrevingudes al llarg del curs escolar, encara que la resolució de l’ajut no s’aplicarà amb caràcter retroactiu.

Com a novetats principals per a la convocatòria dels per al curs 2023/2024 destaquen:

  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a les situacions de més baixos ingressos, quan els ingressos de la unitat familiar no superin el 50% dels ingressos del llindar establert per al tram d’ajut del 70% garantit.
  • Creació d’un nou llindar de renda d’ajut 100% garantit per a alumnat amb discapacitat acreditada superior o igual al 33%, quan la renda de la unitat familiar no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% garantit.
  • Creació de dues noves deduccions aplicables en el càlcul de la renda familiar:
    • 1. Deducció de 500 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, en el cas de família nombrosa.
    • 2.  Deducció de 1.000 € per a cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, quan la persona sol·licitant tingui acreditada la condició de discapacitat d’igual o més d’un 33%.
  • Augment de l’import de la unitat de consum que s’aplica a l’hora de determinar el llindar de renda familiar anual en funció dels membres computables de la unitat familiar. En els casos d’unitats familiars en què a la unitat familiar hi ha adults diferents als sustentadors principals (ex. avis) l’import d’aquesta unitat de consum específica es duplica respecte al curs anterior. Curs 22-23 = 2.841,40 euros / curs 2023-2024 = 5.682,80 euros.

En cas de dubte es pot contactar amb l’ajuntament de referència o amb el Consell Comarcal: ajutsdemenjador@vallesoriental.cat

Tota la informació està al web del Consell Comarcal: Convocatòria ajuts menjador 23/24

Darrera actualització: 9.05.2023 | 12:34