Obert el termini per presentar candidatura als premis LISMIVO 2020

Dimarts, 21 de setembre de 2021
  • Reconeix les empreses que treballen per la integració laboral de les persones amb diversitat funcional.

Avui s’ha obert el termini per a què les empreses presentin les seves candidatures a la V edició dels Premis i distintius Lismivo, que tenen com a objectiu fer un reconeixement i valoració pública de la tasca social de les empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2020.

El termini finalitza el 30 de setembre i les candidatures s’han de presentar en el registre electrònic del Consell Comarcal mitjançant instància genèrica.

El premi és una iniciativa de la Xarxa Lismivo, que coordina el Consell Comarcal, i distingeix les empreses amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental que garanteixin el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte de les persones amb diversitat funcional a través de l’accés a l’ocupació.

Es tenen en compte criteris com el percentatge de contractació de persones amb discapacitat, o es puntua, també, la franja d’edat, els contractes indefinits, contractes a jornada complerta, antiguitat, els contractes amb persones amb diversitat funcional amb especials dificultats o els contractes de treball amb dones amb un reconeixement del grau de discapacitat igual o superior al 33%.

També es puntua aquelles empreses que adquireixen productes o serveis a centres especials d’ocupació o que col·laboren amb entitats per a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional, acollir una o més persones amb diversitat funcional en règim de pràctiques, o altres aspectes com fer formació a les persones treballadores en temes d’inserció laboral i/o de riscos laborals, fer xerrades de sensibilització sobre la inserció laboral i/o de responsabilitat social corporativa o la participació de les persones amb diversitat funcional a les formacions.  

S’inclouen, també, altres criteris de responsabilitat social corporativa, com tenir contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte ambiental en la producció, disposar de vehicles de baixes emissions, disposar d’un sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001 o tenir alguna font de generació d'energia pròpia.

Poden ser beneficiàries d’aquest premi, exclusivament, les societats de capital o les cooperatives amb centre de treball a la comarca del Vallès Oriental i amb contractes de treball de persones amb diversitat funcional en l’esmentat centre de treball. No poden ser beneficiàries d’aquest premi les empreses que siguin centres especials de treball (CET) ni empreses d’inserció.

El premi consisteix en una Dona d'Aigua elaborat pel Taller Alborada i dos publireportatges a la premsa comarcal.

Dara Pharma (Granollers) -1a edició-, l’Hospital Asil (Granollers) -2a edició-, Arkema Química (Sant Celoni) -3a edició-, i Dara Pharma (Granollers) i Xócala (Cardedeu)- 4a edició- han estat les empreses guanyadores del premi en les quatre edicions anteriors.

Darrera actualització: 23.06.2022 | 12:53