Obert el termini per sol·licitar subvencions per a habitatges buits que es posin a lloguer per mitjà de la Borsa Comarcal

Dijous, 17 de setembre de 2020
  • El termini acaba el 16 d'octubre.

Avui s'obre el termini per presentar la sol·licitud per accedir a subvencions per a habitatges buits que es posin a lloguer a través de la mediació de la Borsa Comarcal.

Ahir es va publicar la convocatòria i les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de les subvencions que estan adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible.

Aquestes, impulsades i aprovades pel Ple del Consell Comarcal, regulen la concessió de subvencions per a les persones físiques o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats situats a municipis de la comarca, per tal de destinar-los al lloguer, per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental. La consignació màxima del conjunt de les subvencions és de 10.000 euros.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia al dia següent de la publicació de la convocatòria, el 17 de setembre de 2020, i s’acaba el proper 16 d’octubre de 2020.

Com se sol·licita?

Presencialment amb cita prèvia, a la seu del Consell Comarcal, o telemàticament (http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html ) juntament amb tota la documentació establerta a la base 6

Quins requisits ha de complir l’habitatge?

a)    Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.

b)    Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.

c)    Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o trobar-se en condicions d'obtenir-los un cop fetes les actuacions. 

Quines són les actuacions subvencionables?

Les despeses subvencionables, que s’han de referir a factures emeses a l’any 2020, són les següents:

a) Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.

c) Arranjament de banys i cuines adaptant -los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.

d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.

e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.

f) Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.

g) Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.

h) Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe. No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor

Quina és la quantia màxima de l’ajut?

L’import màxim de la subvenció per persona és en funció de l’import del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i s’estableix en:

I. Si l’import del conjunt de les actuacions no supera els 500 euros, Iva exclòs, l’import subvencionat és el 100 % de l’import, IVA exclòs, de la despesa degudament justificada.

II. Si l’import del conjunt de les actuacions es troba entre 500,01 euros fins a 1.000 euros, ambdós inclosos, IVA exclòs, l’import subvencionat és del 50 % de l’import, Iva exclòs, de la despesa degudament justificada.

III.Si l’import del conjunt de les actuacions és igual o superior a 1000,01 euros, IVA exclòs, l’import subvencionat és del 60 % de l’import, IVA exclòs, de la despesa degudament justificada, amb un màxim de 1.000 euros.

 

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:38