Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones entre 36 i 64 anys i per a persones de 65 anys i més

Dimarts, 11 d’abril de 2023

El termini per presentar les sol·licituds s'obre l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig.

La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d'ajuts al lloguer per fer front a les despeses de lloguer de l’habitatge habitual. Una està destinada a las persones que tenen entre 36 i 64 anys i l’altra la poden sol·licitar les persones de 65 anys i més.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva fins a l’esgotament del finançament disponible, és a dir no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

El termini de presentació s’inicia l’11 d’abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que a la data de publicació de la convocatòria corresponent (22/03/2023), a més de complir amb els requisits establerts, tinguin de 36 a 64 anys, o més de 65 anys, i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent en el territori de Catalunya.

Les persones llogateres en podran ser beneficiàries si els ingressos no superen els 23.725,79€ el 2021. Es tindran en compte els ingressos computables de TOTA la unitat de convivència.

L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior als 900 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. En el supòsit d’habitació l’import no pot ser superior als 450 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable aquest import màxim serà de 900 euros.

La quantia màxima de la subvenció és d’un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l’esforç per al pagament d’aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals, i un mínim de 240 € anuals per habitatge.

Darrera actualització: 12.04.2023 | 10:00