Oberta la convocatòria per als ajuts individuals de menjador escolar

Dijous, 17 de juny de 2021 a les 08:00
  • Les sol·licituds s'han de presentar als ajuntaments de residència.

Des d’aquest dimarts està obert el termini per presentar les sol·licituds d’ajuts als menjadors escolars.

Es poden beneficiar els i les escolars que cursen ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.

S’atorgaran ajuts del 70% i el 100% del cost del Servei de menjador d’acord amb els ingressos de la unitat familiar, criteris socials i familiars.

L’import de l’ajut s’aplica sobre el preu del cost del servei que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació (6,33€/dia per aquest curs 2021-2022).    

Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, mares, tutors/es legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud al seu ajuntament de residència en el termini i condicions establertes per cada ajuntament. Es preveu la possibilitat d’admetre sol·licituds sobrevingudes un cop finalitzat el termini de presentació. 

Correspon al Consell Comarcal l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per raons socioeconòmiques, d’acord amb la disponibilitat pressupostària i la puntuació derivada de la valoració de les condicions socials, econòmiques, geogràfiques i familiars de les unitats familiars dels/les alumnes escolaritzats/des en centres d'ensenyament obligatoris i de segon cicle d'educació infantil sufragats amb fons públics de Catalunya del Vallès Oriental.

Els ajuts individuals de menjador són atorgats segons les Bases reguladores dels Ajuts de Menjador, basades en els criteris establerts pel Departament d’Ensenyament.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 15 de juny de 2021 i finalitza el 12 de juliol de 2021. Els ajuntaments de la comarca registraran les sol·licituds registrades al seu ajuntament a través del sistema de gestió informàtica exprés per a la gestió dels ajuts de menjador del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Per a qualsevol dubte es pot contactar amb l’ajuntament de referència o amb el Consell Comarcal per mitjà del correu electrònic: ajutsdemenjador@vallesoriental.cat.

En aquest ENLLAÇ es pot consultar tota la informació.

Darrera actualització: 17.06.2021 | 10:29