Primers passos per posar en marxa les oficines comarcals d’Agenda 2030 i de Fons europeus

Dimecres, 13 de juliol de 2022
  • S’han presentat al Consell d’Alcaldies celebrat avui a Montornès del Vallès.

El Consell d’Alcaldies, celebrat avui al Teatre Margarida Xirgu de Montornès del Vallès, ha pogut conèixer de primera mà com funcionaran i quins serveis oferiran les dues oficines que el Consell Comarcal posarà en marxa properament –l’Oficina de Fons Europeus i l’Oficina d’Agenda 2030 i ODS-.

El Consell Comarcal aposta, així, per a què els ajuntaments de la comarca comptin amb suport i disposin d’una eina útil per gestionar fons europeus i complir amb l’agenda 2030 i els ODS i, per fer-ho, destinarà un total de 120.000 euros de fons propis a aquests dos serveis.

Totes dues oficines està previst que es posin en marxa abans que acabi l’any.

Oficina de Fons Europeus

L’Oficina de Fons Europeus estarà destinada a promoure el coneixement dels ajuntaments, dels fons de finançament europeu, aportar-los eines sobre els requeriments a nivell jurídic i les obligacions contretes, i promoure espais de reflexió i d’acció entorn als diferents canals de finançament europeu, a nivell tècnic i polític.

Entre els objectius també es vol fer aflorar possibles projectes, susceptibles de ser finançats pels fons europeus i fomentar la generació de sinèrgies i aliances entre els agents implicats en els projectes.

Entre les accions previstes destaquen sessions de difusió i sensibilització dels diferents fons europeus, assessorament i acompanyament en l’elaboració dels Plans de Mesures Antifrau als ajuntaments que ho requereixin, diagnosi, amb els ajuntaments, de projectes susceptibles de concórrer a subvencions de fons europeus, anàlisi, en base als projectes a sol·licitar, de possibles partners i entitats supramunicipals que liderin, i informació als ajuntaments interessats per obtenir fons europeus i dels serveis oferts per l’ACM (Associació Catalana de Municipis i Comarques) i la FMC (Federació de Municipis de Catalunya).

El pressupost destinat és de 50.000 euros per al funcionament de l’Oficina i 10.000 euros més per a campanyes de difusió i sensibilització sobre els Fons Europeus.

Oficina Agenda 2030 i ODS

A través d’aquesta oficina es vol vetllar per la introducció de la mirada de l’Agenda 2030 (projectes, serveis, procediments, etc), promoure el coneixement dels agents del territori sobre l’Agenda 2030, promoure espais de reflexió i d’acció entorn als ODS (a nivell polític, tècnic i de la ciutadania), detectar reptes i oportunitats, liderar la posada en marxa de nous projectes supramunicipals relatius a l’Agenda 2030, fomentar la generació de sinèrgies i aliances entre els agents i assessorar sobre la localització de l’Agenda 2030 a escala local.

Es preveu identificar necessitats formatives i facilitar l’accés a formacions, assessorar sobre la localització de l’Agenda 2030 a escala local, cerca de fons de finançament per al llançament de nous projectes vinculats als ODS, donar suport a les actuacions que es duguin a terme per generar compromís polític a escala comarcal, realització d’accions de reflexió-acció al territori (sensibilitzar, detectar..), coordinació d’equips tècnics locals entorn a reptes o projectes que avancin en la línia dels ODS, identificar bones pràctiques al territori per fer-ne difusió, i coordinar el disseny i posada en marxa d’una campanya de difusió dels ODS a nivell comarcal.

Pel que fa a les actuacions previstes a nivell intern del Consell Comarcal, s’identificaran necessitats de formació interna, accions d’implementació dels ODS a nivell procedimental i de projectes, i es farà el seguiment de les actuacions encomanades i dels productes derivats. També s’identificaran temàtiques per dur a terme jornades o xerrades tècniques, Un cop identificats projectes per dur a terme, vetllar pel seu disseny i implementació  Es treballarà amb l’Observatori-Centre d’Estudis per a l’elaboració d’un sistema d’indicadors, amb l’elaboració d’un informe anual.

El pressupost destinat és de 50.000 euros per al funcionament de l’Oficina i 10.000 euros més per a campanyes de difusió i sensibilització sobre de l’Agenda 2030 i ODS.

El president del Consell Comarcal, Emilio Cordero, ha posat en valor la posada en marxa d’aquestes oficines: “El que hem presentat avui és l’inici d’uns serveis molt anhelats pels ajuntaments i pensats sobretot per als ajuntaments mitjans i petits, com és la gestió dels ODS i els fons europeus”, ha dit, i ha afegit que “en el Consell d’Alcaldies celebrat avui s’ha demostrat que des del Consell Comarcal apostem per un servei municipalista escoltant al territori i les necessitats dels nostres veïns i veïnes".

En el transcurs del Consell d’alcaldies s’han donat dades actualitzades sobre persones refugiades d’Ucraïna a la comarca. Segons aquestes dades, la població d’origen ucraïnès present a la comarca s’ha triplicat en 3 mesos i han passat de 185 persones refugiades amb targeta sanitària a l’abril, a 645 al juliol. L’alumnat que accedeix al menjador escolar ascendeix a 115.

El Consell d’Alcaldies d’avui també ha servit per a què els responsables de l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i el transport urbà) presentin als alcaldes i alcaldesses els serveis i accions que desenvolupen.  

 

 

 

Darrera actualització: 29.11.2022 | 14:39