S’obre el termini per sol•licitar subvencions per a habitatges buits que es posin a lloguer a la Borsa Comarcal

Divendres, 16 de juliol de 2021 a les 11:00
 • El termini acaba el 16 de setembre.

Avui s’ha obert el termini per presentar la sol·licitud per accedir a subvencions per a habitatges desocupats que es posin a lloguer a través de la Borsa Comarcal.

Ahir es va publicar la convocatòria i les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de les subvencions, impulsades i aprovades pel Ple del Consell Comarcal per tal d’incentivar que es destinin al lloguer aquells habitatges de la comarca que es trobin buits, per mitjà del programa de la Borsa de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental.

Les subvencions estan dirigides a persones físiques o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats situats a municipis de la comarca, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació per al lloguer assequible al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.

La consignació màxima del conjunt de les subvencions és de 10.930 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds s’acaba el proper 16 de setembre de 2021.

Es pot sol·licitar presencialment, amb cita prèvia, a la seu del Consell Comarcal, o telemàticament juntament amb tota la documentació establerta.

L’import màxim de la subvenció per persona/habitatge s’estableix en funció de l’import del conjunt de les actuacions dutes a terme i correspon al 75% de les despeses subvencionables acceptades, IVA exclòs, amb un import màxim de 1.500 euros/habitatge, IVA exclòs.

Requisits que ha de complir l’habitatge

 1. Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.
 2. Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.
 3. Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o bé per ambdós casos que reuneixi les condicions necessàries per a llur obtenció

Actuacions subvencionables

 1. Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 2. Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 4. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge.
 5. Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 6. Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres.
 7. Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 8. Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.
 9. Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe.

No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals, ni tampoc els aranzels.

 

Darrera actualització: 08.09.2021 | 15:15