Dades d'EROs: expedients acumulats gener a NOVEMBRE 2020

Diumenge, 27 de desembre de 2020 a les 00:00

Nota d’activitat econòmica: Regulació d’Ocupació al Vallès Oriental

El passat 1 de juliol va ser el darrer dia que l’Observatori del Treball i Model Productiu publicava els registres diaris d’ERTOs (a nivell català) i mensuals (a nivell municipal i comarcal).

 A partir d’ara, l’Observatori interromp aquesta actualització de dades per diversos motius, entre els quals cal destacar la finalització del primer període de confinament. El sentit d’aquesta publicació va ser el propi confinament i les mesures extraordinàries adoptades (principalment, els  ERTOs que van actuar com a eina per contenir la destrucció d’ocupació).

Al mes de setembre  l’Observatori del Treball i Model Productiu  ha començat a publicar dades dels Expedients de Regulació d’Ocupació (EROS). Cal dir que dins d’aquests expedients trobem tres tipus de mesures:

• Extinció del contracte: Acomiadament de les persones contractades afectades pel procediment d’expedient de regulació d’ocupació.

 • Reducció temporal de jornada

• Suspensió del contracte

De fet, aquestes darreres 2 mesures són les que es poden assimilar a un ERTO, tal i com està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors “Suspensió del contracte o reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major” i tota la pandèmia vinculada a la Covid-19 s’ha assimilat a període de forà major.

Aquest mes hem disposat de les dades d’EROs acumulats entre gener i setembre d’aquest any, i podem veure com l’efecte dels ERTOs és important dins del conjunt d’Expedients de Regulació que s’han dut a terme, tant a la comarca com al conjunt del país. Pel que fa al Vallès Oriental, hem de dir que els Expedients de Regulació d’Ocupació acumulats entre gener i setembre de 2020 al Vallès Oriental han sumat un total de 4.997 expedients.  La mesura més emprada, amb un 85% sobre el total d’expedients registrats, ha estat la suspensió de contractes. La reducció de jornada s’ha utilitzat en gairebé un 6% dels casos (277 expedients i finalment, l’extinció ha estat la mesura menys emprada (no arriba a l’1% dels expedients registrats) i de fet, només el 0,20% del personal treballador afectat ho ha estat per aquesta mesura.

 

A la imatge adjunta podreu veure el resum de les principals dades d’EROs acumulats, l’afectació per municipis i també quines són les principals activiats econòmiques que han registrat majors pèrdues de personal treballador, entre les que destaquen les activitats vinculades a la indústria manufacturera, el comerç a l’engròs i al detall i l’hostaleria, activitats que ja hem vist també que eren les que majors increments d’atur i major pèrdua d’activitat han anat registrant aquests darrers mesos.

Darrera actualització: 20.01.2021 | 10:23