El Vallès Oriental disposa de 1.000 ubicacions per acollir noves activitats empresarials

Dimecres, 18 de juliol de 2018

El nou cens d’empreses, naus i solars dels Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental elaborat per la Taula del Vallès Oriental Avança identifica 479 solars buits disponibles i 512 naus en venda/lloguer i/o reforma per atraure i acollir noves activitats econòmiques als municipis de la comarca.

Avui 18 de juliol s’ha presentat el Cens d’empreses, naus i solars dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental. Una quarantena de persones han assistit a la presentació realitzada a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial – Cercle d’Empresaris a Granollers. L’objectiu principal de l’acte ha estat visibilitzar la feina que s’està duent a terme des de La Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental Avança (TVOA) per donar resposta a la necessitat detectada de disposar d’una base de dades el més completa, exacta i exhaustiva possible de les empreses ubicades als polígons i la disponibilitat de sòl al conjunt dels PAE de la comarca.

Amb aquest treball s’ha generat una base de dades de totes les empreses ubicades als PAE de la comarca que permetrà treballar internament el coneixement del teixit empresarial. També s’ha detectat els solars,  les naus buides, en venda i/o en lloguer, fet que permetrà dur a terme estratègies de dinamització d’aquests espais. Per últim, s’ha elaborat un informe amb els resultats i anàlisi més rellevant de les dades obtingudes, tant de forma global a nivell comarcal, com a nivell detallat dels municipis i polígons d’activitat econòmica.

Als PAE de la comarca s’hi localitzen 4.029 empreses actives, 479 solars buits disponibles i 512 naus en venda/lloguer i/o reforma

Al Vallès Oriental hi ha 161 Polígons d'Activitat Econòmica, els quals ocupen el 4,2% de la superfície total del territori. La seva distribució està estretament relacionada amb la distància als principals eixos de comunicació, amb la formació de grans corredors o clústers econòmics, principalment entorn de la C-17 i l’AP-7. La mida mitjana dels PAE se situa en 19,35 hectàrees, en la línia de la mitjana de Catalunya (19,80 ha), però per sota de les 24 hectàrees de la Regió Metropolitana de Barcelona. 78 dels 161 PAE de la comarca tenen menys de 10 hectàrees.

Hi ha solars a tota la comarca, excepte a La Llagosta, Martorelles i Vallgorguina. La meitat d’aquests solars es concentren entre La Garriga (27,31%), Les Franqueses del Vallès (13,14%) i Sant Celoni (9,03%).

La indústria manufacturera, el comerç i tallers de vehicles, el transport i l’emmagatzematge engloben el 80% de les activitats

Els PAE tenen heterogeneïtat productiva. Són conglomerats d’activitats econòmiques en els que hi ha una gran presència encara de la indústria manufacturera a la comarca però amb un pes creixent del sector terciari, que es desplaça progressivament del centre de les ciutats als PAE.

Les indústries manufactureres són presents a tots els municipis de la comarca, encara que amb percentatges molt diferents. Sis municipis concentren la meitat de la manufactura: Granollers (14,26%), les Franqueses del Vallès (9,37%), Lliçà de Vall (8,51%), Canovelles (5,81%), Caldes de Montbui (5,74%) i Parets del Vallès (5,68%).

La fabricació de productes metàl·lics engloba el 29% de les activitats de la indústria manufacturera en el global de la comarca, seguida de la fabricació de cautxú i matèries plàstiques (9,2%), les indústries químiques (7,2%), la fabricació de maquinària (6,7%) i les indústries de productes alimentaris (6%).

Properes accions del grup de treball de Polígons d’Activitat Econòmica de la Taula

Un cop construïda i validada la base de dades de les empreses ubicades als PAE s’ha procedit al desenvolupament d’un portal de polígons amb totes les dades recollides al cens. Cada municipi tindrà accés al seu portal municipal per poder consultar, editar i actualitzar les dades del cens. Aquest portal també incorporarà la possibilitat de conèixer, de manera permanentment actualitzada, l’oferta de naus i solars disponible al  territori. Aquesta funcionalitat serà possible gràcies al conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consell Comarcal. La presentació està prevista a la tardor.

Finalment, es treballarà en la creació d’un catàleg de promoció industrial del Vallès Oriental des d’un enfocament municipal i comarcal, destacant aquells atractius que tenen els municipis i la comarca per atraure noves empreses a les 1.000 ubicacions on s’hi poden establir actualment.

Darrera actualització: 18.07.2018 | 15:46