El Consell Comarcal distribueix més de 5.500 ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2021/22

Dijous, 9 de setembre de 2021 a les 09:00
  • Es destinen més de 4 milions d’euros.

La Comissió de Govern del Consell Comarcal, celebrada ahir, ha aprovat els ajuts individuals de menjadors escolars per al curs 2021/22, per un import de 4.208.504,27 euros.

En aquesta fase inicial de la convocatòria s’han rebut al Consell Comarcal un total de 8.023­ sol·licituds tramitades pels ajuntaments.

De les 8.023 les sol·licituds rebudes, s’han resolt favorablement 5.514, de les quals 5.200  tindran un ajut garantit del 70% i 314 del 100% del cost del servei de menjador i sempre tenint en compte el preu màxim de 6,33 € per dia, topall establert pel Departament d’Educació.

Enguany hi ha un increment del 0,74% dels ajuts que garanteixen el 100%, percentatge d’ajuts amb valoració de risc greu per part dels Serveis Socials, que ha passat del 3,17% al 3,91%, tot i tenir un nombre de sol·licituds presentades dins la convocatòria inicial una mica inferior en aquesta convocatòria (8.630 sol·licituds el 2020 i 8.023 sol·licituds el 2021).

Han estat desestimades 1.294 sol·licituds per no complir els requisits establerts a les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador per al curs 2021-2022, en la majoria dels casos per superar el llindar de renda familiar anual màxim establert o el llindar de rendiments patrimonials.

Resten pendents de resoldre 1.214 sol·licituds, pendents d’esmenar o de valorar per manca de dades.

Darrera actualització: 09.09.2021 | 09:33