El Consell Comarcal s’adhereix al Fòrum de les ciutats amb Consell de la FP de Catalunya

Dimecres, 30 de març de 2022 a les 09:00
  • Es va aprovar en el darrer Ple.

El darrer Ple del Consell Comarcal va aprovar l’adhesió de l’ens al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya.

El “Fòrum de Ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya” té com a objectiu la cooperació i col·laboració per potenciar la relació i cohesió entre els municipis integrats, establint el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències. També, presentar-se com a Fòrum davant de les instancies que pertoquin, per tal de defensar els interessos individuals i  col·lectius, tot i mantenint l’autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i tècniques amb d’altres administracions.

Aquest Fòrum, a dia d’avui, el conformen els Consells de les ciutats de Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, El Prat de Llobregat, Mataró, Terrassa, Granollers, Rubí, L’Hospitalet de Llobregat, el Consell de la Conca de Ripoll i Riera de Caldes -que integra 15 municipis-, i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, -que representa 30 municipis-.

El Fòrum de la FP treballa en accions com la coordinació conjunta per mantenir una presència pública com una sola veu en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els municipis al voltant de la formació professional, la planificació i execució d’actuacions especifiques de forma coordinada en l’àmbit de la Formació Professional, organitzacions de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per contrastar experiències.

El Fòrum representava fins al moment, en xifres econòmiques i demogràfiques:

  • Un pes superior al 50% en termes de població total, població jove i més de la meitat de l’atur registrat a Catalunya.
  • En termes de treballadors/es autònoms/es, gairebé un 50% s’ubica en el conjunt dels municipis que integren el Fòrum.
  • El pes dels treballadors/es assalariats/des és molt elevat, del 67,5% respecte a Catalunya, és a dir dos terços de la força de treball assalariada de Catalunya s’ubica en el conjunt dels municipis que integren el Fòrum.
  • Més d’un 56% del PIB de tot Catalunya.

A banda, en matèria d’oferta i alumnat en FP inicial, els territoris del Fòrum aglutinen:

  • Dos terços de la matrícula d’ FP inicial de Catalunya.
  • El 72% de la matrícula i el 57% de centres de CFGS
  • El 60% de la matrícula i el 48% de centres de CFGM
Darrera actualització: 30.03.2022 | 10:37