El mercat de treball del sector industrial del Vallès Oriental es recupera a bon ritme després de la gran crisi generada per la pandèmia de la Covid19

Divendres, 12 de novembre de 2021 a les 10:00
  • L’informe de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del tercer trimestre del 2021 recull una anàlisi en profunditat de l’evolució dels principals indicadors laborals referents al sector de la indústria.

La crisi generada per la Covid19 va comportar una gran davallada econòmica, que va incidir de forma molt negativa en tots els indicadors laborals. L’informe de l’OPAE del Consell Comarcal del tercer trimestre de l’any analitza com han evolucionat aquests indicadors, i mesura la seva variació interanual tot just un any després de l’anàlisi del mercat de treball que es va realitzar en el tercer informe trimestral de l’OPAE de l’any passat.

La indústria del Vallès Oriental es recupera, i així ho reflecteixen també les dades laborals. Tot i que a un ritme lleugerament menor al conjunt dels sectors, la demanda ocupacional de la indústria baixa, i ho fa en més d’un 50%. La gran reducció dels expedients temporals de regulació de l’ocupació i la baixada de l’atur del 14% situen els demandants d’ocupació al sector en 6.792, després d’arribar gairebé als 14.000 l’octubre del 2020.

Les contractacions del sector industrial han augmentat de forma molt destacada en els últims 12 mesos. Els 4.547 contractes formalitzats en aquest mes de setembre suposen un augment interanual del 28%, una pujada només superada per l’augment en el sector serveis en un context encara estiuenc. D’aquesta manera més del 30% del total de les contractacions que es produeixen a la comarca tenen lloc al sector industrial.

La temporalitat dels contractes en indústria, no obstant això, continua sent força elevada tot i l’augment de més del 50% de les contractacions indefinides. D’altra banda pel que fa als indicadors del mercat laboral femení, les dades mostren com les millores en les xifres de demanda ocupacional i atur són menors en les dones. L’augment d’aquesta escletxa, però, queda mitigada per la millora de les dades de contractació general i indefinida, una millora que és major en dones que en homes.

Oferta immobiliària: 1267 ofertes de naus i solars en venda i lloguer

El nombre de les ofertes immobiliàries als PAE del Vallès Oriental es redueix en l’últim trimestre un 12,5%, i baixa la superfície total oferta tant en venda com en lloguer. El preu retrocedeix també: s’estabilitza a la baixa el preu de l’oferta en venda i el lloguer pateix la primera baixada del seu valor des del mes d’abril. L’augment constant de la mitjana de dies d’antiguitat de les ofertes, de 405 dies al setembre, posa de manifest les dificultats que encara troba el mercat immobiliari de naus i solars industrials a la comarca.

El 47% dels PAE del Vallès Oriental compten amb vivers d'empresa

Aquest tercer informe trimestral de l’OPAE també recull l’anàlisi dels serveis APEU a les empreses dels quals actualment estan dotats els PAE del Vallès Oriental. La recent llei de les APEU regula aspectes per a la millora i la modernització dels polígons, i en aquest apartat s’ha fet un estudi de la situació prèvia d’alguns d’aquests aspectes recollits en la nova regulació. A partir de les dades facilitades pels ajuntaments per a la realització de l’Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental, s’ha valorat l’estat dels PAE amb relació a cinc variables APEU. Amb els resultats obtinguts, s’ha extret que el 16% dels PAE compten amb vigilància i seguretat, el 30% amb gerència professionalitzada, el 45% amb senyalització homogènia, el 47% amb vivers d’empresa i el 63% amb recollida i gestió de residus.

Darrera actualització: 12.11.2021 | 11:13