El Vallès Oriental constitueix la Taula d’Automoció per enfortir un sector estratègic per a la comarca

Dimarts, 30 de novembre de 2021
  • Forma part del Pla de treball que impulsa el Consell Comarcal i que s’està desenvolupant aquest any i el 2022.

Aquest migdia el Circuit Barcelona-Catalunya ha acollit la constitució i presentació de la Taula de l’Automoció del Vallès Oriental, un espai de concertació públic-privat on empreses i sector públic compartiran coneixements, comunicaran necessitats i establiran sinergies per a l’enfortiment de la cadena de valor del sector de l’automoció a la comarca.

La Taula, impulsada pel Consell Comarcal i la Taula Vallès Oriental Avança, està formada per Jordi Manils, conseller de promoció econòmica i estudis del Consell Comarcal, Josep Lluís Santamaría, Circuit de Barcelona Catalunya, Montse Ramon, empresa TAPLA, Joan Enric Farrés, empresa Decolletatge Farrés, Albert Duran, secretari tècnic Unió d’Empresaris Automoció de Catalunya, Juan Jiménez, secretari general federació indústria CCOO, Rubén Ferrer, secretari d’acció sindical d’UGT FICA al Vallès Oriental i el Maresme, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, les Franqueses del Vallès, Granollers, Sant Celoni i Parets del Vallès.

Per al conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, “avui el que fem és agafar un compromís de tots els actors, públics i privats, per la defensa del sector de l’automoció al Vallès Oriental i per l’aposta per la seva modernització, el compliment dels compromisos en matèria climàtica i els objectius de desenvolupament sostenible i  pel manteniment i millora de la qualitat dels llocs de treball”. I ha afegit que “tenir bones empreses garanteix bons llocs de treball i per aquest motiu nosaltres hem d’apostar pel pla de treball que hem construït que inclou formació, capacitació, aliances, sinèrgies dels sectors privats i públics i no deixar passar cap oportunitat”

La creació de la Taula de l’Automoció és una de les accions incloses en el Pla de treball del sector de l’automoció, que es va aprovar al plenari de la Taula Vallès Oriental Avança al juliol.

El Pla està impulsat per la Diputació de Barcelona a través d’un fons de prestació destinat als consells comarcals que compleixen el requisit de tenir un índex d'especialització en el sector d'automoció.

L’impuls d’aquest Pla ve donat perquè el sector es considera estratègic per la província, per l’activitat directa de les empreses que conformen la seva cadena de valor, i per l’afectació indirecta i induïda en d’altres sectors productius, que ha posat de manifest la seva fragilitat i fa urgent una actuació específica per pal·liar els efectes negatius sobre l’ocupació i la producció.

En total es destinen 123.000 € al Vallès Oriental per desenvolupar el Pla entre els anys 2021 i 2022.

Les línies d’actuació previstes en el Pla són:

1. Creació Taula Automoció: Espai públic-privat d’empreses i representants del sector públic on compartir necessitats, xarxes, sinergies, coneixements, etc,

Objectiu: incorporar empreses tractor del sector a la Taula d’Automoció. Incorporar empreses amb dificultats de la cadena de valor de l’automoció.

2. Oficina Tècnica de Suport al sector i pla de recol·locació: Assessorament especialitzat destinat a les empreses de la cadena de valor i fer actuacions en prevenció de tancaments empresarials (reindustrialització): Bosch.

Objectiu: assessorar en processos de reindustrialització i de dificultats empresarials.

3. Pla de capacitació: Establir les necessitats formatives de les empreses de la cadena de valor. Aprofitar l’oferta de l’Escuela Organización Industrial.

Objectiu: Professionalitzar els treballadors/treballadores provinents de la cadena de valor de l’automoció.

4. Accions amb els tallers mecànics: acció que se centra en oferir assessorament i formació especifica als tallers mecànics del territori.

Objectiu: Modernitzar la gestió i els serveis oferts pels tallers mecànics de la comarca.

5. Recerca de fonts de finançament: per poder donar continuïtat a les accions iniciades a partir d’aquest projecte cal disposar de més recursos econòmics i tècnics.

Objectiu: Aconseguir els recursos econòmics i tècnics necessaris per desenvolupar la millora de la cadena de valor de l’automoció.

Jordi Manils, conseller de Promoció Econòmica:

 

Darrera actualització: 17.12.2021 | 22:41