Es posa en marxa un servei d’assessorament energètic per a empreses

Dimarts, 30 de maig de 2023
  • Està dirigit a petites i mitjanes empreses dels polígons de la comarca.

El Consell Comarcal, des de l’àmbit d’impuls i dinamització dels PAE del Vallès Oriental, ha posat en marxa un servei d’assessorament energètic dirigit a les petites i mitjanes empreses dels polígons de la comarca.

Les empreses interessades rebran assessorament d’un tècnic/a independent, expert/a en gestió energètica, que fa el seguiment del consum energètic, revisa la facturació, el consum i la contractació i identifica els punts de millora per aconseguir una major eficiència energètica i estalvi a l'empresa beneficiària, un sistema similar al d’una auditoria energètica.

El servei consta de visites presencials i treball d’oficina. Concretament s’ofereix:

  • Revisió de la comptabilitat energètica i creació d’un perfil de consum a partir de les darreres factures, identificació d’errors i alarmes per consums elevats, seguiment de la contractació energètica
  • Identificació d’aspectes i punts de millora, propostes i anàlisi de viabilitat d’accions de millora per a l’estalvi energètic
  • Detecció de la viabilitat de la implantació d’energies renovables
  • Servei complementari inclòs: redacció d’informes trimestrals amb l’anàlisi del consum

Si les empreses interessades ja han desenvolupat algunes actuacions de millora en eficiència energètica i tenen interès en la implantació d’energia solar fotovoltaica, també se les acompanya en:

  • Estudi de viabilitat d'implantació de fotovoltaica, amb l'anàlisi de diferents opcions d'implantació
  • Estudi de comparativa d'ofertes, si se'n disposa

El Consell Comarcal assumeix la major part del cost, i l’empresa assumeix un copagament que pot oscil·lar entre 500 i 1.500 euros, depenent del servei que finalment es presti i que es concreta en una primera reunió de valoració inicial amb l’empresa auditora, que fa l’estimació de l’abast del servei i el cost.

Per demanar informació del servei i demanar-lo es pot fer a través del correu poligons@vallesoriental.cat o el telèfon 938600702.

El dijous 8 de juny a les 9:30h es farà una SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el Gestor Energètic. Les inscripcions es poden fer aquí

Aquesta actuació sorgeix com a acció prioritària proposada en el Pla Sectorial d’Economia Circular de la comarca, del qual s’han elaborat unes infografies-resum, on es destaquen les diferents accions proposades segons l’àmbit:

Darrera actualització: 7.06.2023 | 12:37