La reducció dels accidents laborals mostra que el sector industrial encara no ha assolit els nivells d’activitat econòmica anteriors a la pandèmia

Dijous, 10 de febrer de 2022 a les 09:00
  • L’informe de l’Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica del 4T de 2021 recull una anàlisi en profunditat dels indicadors de la sinistralitat laboral al sector de la indústria del Vallès Oriental.

Els efectes de la crisi generada per la Covid-19 han comportat que l’activitat econòmica es vegi àmpliament afectada. Així ho reflecteixen també les xifres d’accidents laborals. Després d’anys amb unes variacions interanuals lleus, les conseqüències econòmiques i laborals de la pandèmia han comportat una marcada reducció de la sinistralitat laboral del sector industrial. L’últim informe trimestral de l’OPAE del 2021 analitza com han evolucionat durant el present any aquests indicadors, tot relacionant la sinistralitat amb el grau de recuperació econòmica industrial.

Els accidents que han comportat una baixa laboral s’han situat en els 1.405, amb pics durant els mesos de febrer, juliol i novembre. En comparació amb l’últim any anterior a la pandèmia, el 2019, les xifres representen una reducció del 23,81%, una variació que és força semblant entre homes i dones.  

Pel que fa a aquells accidents que no han comportat una baixa laboral, la xifra total és de 1.822, la qual cosa suposa una reducció vers el 2019 de més del 30 %. En les dones la reducció ha estat 8 punts superior. 

Quant als accidents in itinere, aquests han arribat als 194, una quarta part dels produïts el 2019. En les dones la reducció augmenta fins al 37%, una diferència 20 punts superior a la variació masculina d’aquesta tipologia de sinistralitat. 

En total la reducció dels accidents laborals del sector industrial de la comarca és de 27,38%. La diferència per sexes, però, és força significativa. Mentre que la reducció masculina se situa en el 26%, la femenina arriba al 33%. Aquesta variació apunta en la direcció dels resultats obtinguts arran de l’anàlisi de l’evolució del mercat laboral. La crisi econòmica generada per la pandèmia ha comportat uns efectes més negatius per a les dones, amb unes dades que mostren una reincorporació al mercat laboral més lenta. 

Així, tot i que la indústria del Vallès Oriental es recupera, encara no ha aconseguit superar la crisi generada per la Covid19 i retornar a les xifres i els valors de l’any 2019. Les xifres d’accidentalitat laboral són tant una dada que apunta aquesta dificultat econòmica com una mostra de la necessitat de continuar millorant les condicions laborals per reduir de forma real aquesta problemàtica. 

Oferta immobiliària: Davallada important de l’oferta de naus i solars en venda o lloguer al Vallès Oriental

El nombre d’ofertes immobiliàries als PAE del Vallès Oriental, tant de venda com de lloguer, es redueix l’últim trimestre fins a les 1.015 ofertes, un 33,6% menys que a l’inici de 2021. De retruc, també cau el sostre total ofert tant en venda com en lloguer. La davallada de l’oferta no s’explica per la seva sortida al mercat, ja que lluny d’aquest objectiu, la mitjana de dies d’antiguitat de les ofertes també ha augmentat fins als 409 dies, una xifra que no es registrava des del mes d’agost. La davallada del sostre total ofert podria haver fet augmentar progressivament els preus, però l'antiguitat de les ofertes i la poca demanda d'aquestes al mercat frenen el preu mitjà en venda i en lloguer, que es manté estable en tots dos casos. Els preus se situen lleugerament inferiors al d'inicis d'any 2021, 575€/m² i 4,13€/m² de mitjana en venda i en lloguer respectivament. 

El 88% dels PAE del Vallès Oriental disposen de xarxa contra incendis

Aquest quart informe trimestral de l’OPAE també recull l’anàlisi dels indicadors APEU referents a les infraestructures de les quals actualment estan dotats els PAE del Vallès Oriental. A partir de les dades facilitades pels ajuntaments per a la realització de l’Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental, s’ha valorat l’estat de les infraestructures dels PAE amb relació a sis variables APEU. Amb els resultats obtinguts, s’ha extret que el 5,60% dels PAE compten amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, el 26,40% amb zones verdes comunes, el 27,78% amb un pla de seguretat i emergències, el 50,79% es regeixen per un pla de mobilitat, el 79,37% tenen accés a subministrament energètic de gas i el 88,10% disposen de xarxa contra incendis.

Darrera actualització: 10.02.2022 | 09:17