Mapeig de la Covid19 al Vallès Oriental des d’una perspectiva social

Divendres, 1 d’octubre de 2021
 • L’estudi, elaborat pel Consell Comarcal, és la segona part del Mapeig de la Covid19 i, en aquest cas, es presenten dades de caire social i entrevistes amb diversos agents socials de la comarca.

El Consell Comarcal, en el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental, ha elaborat la segona part del mapeig de la Covid19, dos estudis que tenen com a objectiu monitorar dades i analitzar la situació que estem vivint per tal d’aportar coneixement per redefinir línies estratègiques i accions vinculades al Pla de Reactivació Econòmica i Social de la comarca i altres plans sectorials.

El Mapeig de la Covid19 des d’una perspectiva social”, és un recull de dades de caràcter social i l’experiència (en forma d’entrevistes) viscuda de diversos agents socials de la comarca durant l’estat d’alarma produït el 2020.

La primera part del mapeig, titulada "El Mapeig de la COVID-19 al Vallès Oriental des d'una perspectiva econòmica", es va presentar al juliol, i en ella es fa una aproximació a les dades econòmiques més rellevants que s’han utilitzat per fer el seguiment del coronavirus.

Les principals conclusions de l’estudi que es presenta avui són:

 • En termes demogràfics, l’impacte de la Covid19 no ha afectat el creixement de la població de la comarca: s’ha produït un increment interanual de l’1,18%, amb més increment de la població masculina que la femenina.
 • Entre els efectes negatius que ha deixat la Covid19 durant el 2020, destaquen la disminució dels naixements a la comarca, amb una reducció de la xifra d’un 9% en comparació a l’any 2019.
 • El nombre d’infants (de 0 a 11 anys) s’ha reduït aquest últim any, però el nombre d’adolescents i joves adults s’ha incrementat. Quant al nombre de joves en edat de treballar (de 16 a 29 anys) la xifra s’ha incrementat l’any 2020, i és més notable aquest increment entre la població masculina.
 • Els joves que treballen al sector dels serveis i sense una ocupació anterior són els més afectats en quant a dades d’atur, però, a l’hora, de cara a la contractació formalitzada entre la població jove, el sector que més s’ha incrementat ha sigut el dels serveis.
 • La Covid19 també ha tingut un impacte respecte a les dades de violència de gènere. Així, durant el 2020, tant les denúncies interposades per violència de gènere com les ordres de protecció i les mesures sol·licitades i aplicades a la víctima, han disminuït. El mateix ha succeït amb els delictes denunciats i les persones jutjades per aquest tipus de violència. Els serveis d’acolliment proporcionats a la comarca per a dones en situació de violència de gènere han disminuït durant el 2020. No obstant això, l’atenció oferta en situació d’urgència psicològica i social s’han incrementat.
 • La població d’origen estranger s’ha incrementat el 2020 en un 7,17%. L’increment més notable s’ha produït entre la població masculina.
 • Les pensions no contributives a la Seguretat Social han augmentat fins a un 26%. També han augmentat les prestacions per desocupació, amb l’increment més alt entre les prestacions contributives. El mateix ha succeït amb la quantia d’euros destinada a la Renda Garantida de Ciutadania, que ha experimentat un augment del 19,22%.
 • La Covid també ha impactat negativament a la Renda familiar bruta. S’ha produït una reducció del 12% en els ingressos de les famílies de la comarca.
 • Les persones usuàries dels Serveis socials bàsics, gestionats des del Consell Comarcal, s’han incrementat en un 16%, i ha estat més elevat el nombre de persones usuàries entre la població femenina. A més, el nombre de persones usuàries dels equips bàsics d’atenció social a la comarca també s’ha incrementat un 13%.
 • El Servei d’Atenció Domiciliària gestionat pel Consell Comarcal ha disminuït en un 4% com a efecte negatiu de la pandèmia, però la teleassistència s’ha incrementat un 1,42% en persones usuàries i un 9,5% en el nombre de llars.

El Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental neix del consens dels agents implicats a la Taula Vallès Oriental Avança, espai de concertació territorial on es reuneixen les administracions públiques locals i els agents econòmics i socials de la comarca. Aquest Pla de Reactivació és un pla estratègic dissenyat per sufocar l’impacte produït per la Covid19 a l’economia i a la societat. Dintre d’aquest pla, es recullen 12 línies de treball desenvolupades a través de diverses accions. La proposta del mapeig s’emmarca dintre de la línia de treball número 2.

 

Darrera actualització: 1.10.2021 | 11:27