Terminis

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds d’alta/compromís de demanda del servei de transport escolar obligatori i no obligatori es presentaran en les dates següents:

  • Inici: 1 de juny
  • Fins al 18 de juny de 2021: alumnat d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO (renovació o alta nova).
  • Fins al  2 de juliol de 2021 alumnat de segon, tercer i quart d'ESO (renovació o alta nova).
  • Fins al 15 de setembre de 2021: alumnat de Batxillerat  (sempre que hagi places vacants en els vehicles contractats i no hagi coincidència horària amb altres mitjans de transport públic amb itinerari coincidents. L’assignació de places a alumnes d’ensenyaments postobligatoris no es farà efectiva fins el moment en que s’hagin estabilitzat les rutes ja iniciat el curs escolar.)

Les sol·licituds presentades fora del termini establert seran ateses un cop s’hagi presentat l’original de la documentació en el Registre general del Consell Comarcal, i només se’n garantirà la tramitació si hi ha places disponibles en les rutes.

En tots els casos, els usuaris només podran fer us del servei un cop el Consell Comarcal confirmi al centre escolar i/o representant legal del menor que s’ha finalitzat el procés de tramitació i, per tant, l’alta està confirmada.

 

Darrera actualització: 18.05.2021 | 13:49
Darrera actualització: 18.05.2021 | 13:49