Acaben les obres del camí de la Serra de Cànoves i Samalús, projectades i dirigides pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 09:00
  • L’actuació, encarregada per l’Ajuntament a l’SCOT, s’ha fet per garantir la seguretat dels vianants que circulen pel camí del cementiri.

El Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal (SCOT) ja ha finalitzat les obres del camí de la Serra de Cànoves i Samalús.

Es tracta de l’execució del primer tram de l’itinerari per a vianants del camí de la Serra, que va des de la intersecció amb la carretera BP-5107 fins al cementiri municipal de Cànoves i Samalús, i que té una longitud de 520 metres aproximadament.

L’itinerari executat té inici en la confluència entre la carretera BP-5107 i el camí del cementiri, i dona continuïtat al recorregut de la carretera BP-5107 des de l’avinguda Josep Crous.

L’estat del camí, en el moment de l’actuació, era bastant deficient en alguns trams, on havien aparegut esquerdes provocades per arrels pròximes al paviment o s’havia deteriorat per un deficient drenatge. És per això que l’actuació buscava garantir la seguretat dels vianants que circulen pel camí del cementiri.

El camí l’utilitzen els vehicles que accedeixen a la urbanització de Ca l’Esmandia, al propi cementiri en menor freqüència, i també ciclistes que utilitzen el camí per enllaçar a diferents rutes, o bé vianants, excursionistes i ciclistes de passeig que passen per la serra del cementiri per accedir al Montseny des de municipis com Cardedeu, les Franqueses del Vallès o Granollers.

El ferm de l’itinerari s’ha executat amb formigó acolorit, mantenint la tipologia del tram executat a la carretera BP-5107. Per tal de dotar de major seguretat a l’itinerari, s’ha executat una barrera mixta (metàl·lica folrada de fusta) al llarg del recorregut de l’itinerari, deixant les entrades a finques i camps lliures. En els talussos en terraplè de més de tres metres d’alçada, s’ha executat una barana de fusta d’alçada aproximada de 1,10 metres per tal de protegir l’itinerari d’eventuals caigudes a diferent nivell.

L’actuació, encarregada per l’Ajuntament de Cànoves i Samalús al Consell Comarcal, ha tingut un pressupost de 204.768,66 €, IVA inclòs, i ha tingut un termini d'execució de quatre mesos.

Servei de l’Oficina a 13 ajuntaments de la comarca

Aquest ha estat un encàrrec de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús a l’Oficina Tècnica de Medi Ambient i Territori del Consell Comarcal.

L’Oficina presta actualment servei a 13 ajuntaments de la comarca. La seva missió és optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia.

Els serveis que es presta són:

  • Estudis de programació, memòries, projectes, coordinació de seguretat i salut i direcció d’obres municipals en d’equipaments, via pública i serveis públics
  • Expedients de contractació, de gestió, manteniment i millora de serveis municipals
  • Autoprotecció
  • Avaluació ambiental estratègica de plans i programes
Darrera actualització: 02.02.2021 | 08:45