Ajuntaments i Consell Comarcal analitzen el pla territorial d’energies renovables

Dimarts, 23 de maig de 2023
  • L'Oficina Comarcal de Transició energètica va donar a conèixer els objectius i estratègia del PLATER.

Dijous passat, 40 persones, entre personal polític i tècnic municipal dels àmbits de transició energètica, medi ambient i urbanisme van assistir a la sessió informativa sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya PLATER que va oferir l'Oficina comarcal de Transició energètica del Consell Comarcal.

L’objectiu de la sessió era donar a conèixer els objectius i estratègia del Pla, que, entre d'altres, preveu destinar un 2,5% de tota la superfície de Catalunya a la generació distribuïda d’energies renovables mitjançant parcs fotovoltaics i eòlics situats a terra. Per tant, serà un Pla amb un potencial important de transformació del model energètic i territorial actual, que segurament estarà subjecte a tensions i controvèrsies.

La transició energètica de Catalunya prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 té com a objectiu la sobirania energètica de Catalunya basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir-ho Catalunya té previst desenvolupar en els proper anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

Davant l’important repte que suposa integrar aquest gran volum de projectes d’energies renovables en el territori i considerant també l’elevada superfície necessària, la Generalitat de Catalunya ha començat a desenvolupar el Pla territorial sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables (PLATER) que ordeni el desplegament.

L’objectiu fixat pel PLATER és aconseguir la neutralitat climàtica el 2050 amb la reducció del consum en un 42%, el 65% d’aprofitament fotovoltaic de cobertes i un 2,5% de superfície necessària per a parcs eòlics i fotovoltaics.

El Vallès Oriental és avui la segona comarca de Catalunya en generació d’energia fotovoltaica en coberta, només per darrera del Vallès Occidental, però aquesta energia no serà suficient per assolir l’objectiu fixat, per la qual cosa es preveu desenvolupar parcs de generació d’energies renovables que ocuparien part de sòl agrícola.

Des del passat 5 de maig i fins el 4 de juny hi ha obert el procés participatiu iniciat per la Generalitat de Catalunya corresponent a la consulta pública prèvia a l’elaboració del PLATER, una elaboració en la qual hi col·labora el Consell Comarcal a través de l’Oficina Comarcal de Transició energètica, que forma part de la xarxa d’oficines comarcals impulsades i cofinançades per l’Institut Català d’Energia (ICAEN) amb la finalitat d’accelerar la implantació d’energies renovables.

Precisament, el mateix dia 18 es va iniciar el període de consultes prèvies, fins el 30 de juny de 2023, sobre l’avaluació ambiental estratègica del PLATER.

Documents del PLATER (document d'objectius i propòsits i document inicial estratègic-DIE)

Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT)

Per altra banda, el mateix dia 18 i fins el 30 de juny està obert el tràmit de consultes prèvies del procediment d'avaluació ambiental estratègica que l'òrgan ambiental (Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) haurà de tenir en consideració a l'hora defixar prescripcions al promotor (ICAEN) per a la redacció del Pla i de l'estudi ambiental estratègic.

Qualsevol persona pot presentar comentaris i aportacions en aquest procés de consultes, Les vies de participació són les següents:

  • Ajuntaments i administracions: a través d’EACAT (Inici > Tràmits > Catàleg > ACC - Avaluació Ambiental Estratègica > Resposta a la consulta)
  • Entitats i empreses: a través del tràmit virtual de presentació de propostes
  • Ciutadania: mitjançant petició genèrica adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (indicant a l’assumpte: “Resposta a la consulta d’avaluació ambiental de plans i programes”)

Per qualsevol qüestió al respecte, es pot contactar amb l’Oficina Comarcal de Transició Energètica 

Darrera actualització: 1.03.2024 | 11:22