Consell de la Gent Gran

El Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental es constitueix com a òrgan de consulta i de participació de les entitats i les associacions que desenvolupen la seva activitat en temes de gent gran, la seva integració, protecció, el foment d’atencions assistencials, d’activitats participatives i d’integració social  i què hi participen al territori del Vallès Oriental.

Les seves funcions són l’assessorament, l’elaboració d’informes, l’elevació de propostes al Consell Comarcal en temes d’interès comarcal que afectin la gent gran